Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkursu na opracowanie znaku graficznego Mistrzostw Europy w Pływaniu – Szczecin 2011

organizator:

Gmina Miasto Szczecin - Biuro Promocji i Informacji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.10.2010

Konkursu na opracowanie znaku graficznego Mistrzostw Europy w Pływaniu – Szczecin 2011

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie oficjalnego logo Mistrzostw Europy w Pływaniu Szczecin 2011. Celem konkursu jest pozyskanie jak najlepszej koncepcji znaku graficznego, która stanowić będzie podstawę do stworzenia systemu identyfikacji Mistrzostw Europy w Pływaniu w Szczecinie 2011 roku.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby, które ukończyły 20 lat. Projekt logo może być opracowany indywidualnie lub zespołowo.

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym informacje techniczne, porady i odpowiedzi na pytania uczestników konkursu dostępne będą na stronie internetowej konkursu www.szczecin.eu/konkurs

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres organizatora. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia które będą zawierać łącznie:

 • projekt logo w formacie elektronicznym na nośniku CD, DVD lub pendrive w postaci pliku wektorowego PDF w przestrzenii kolorów CMYK
 • wydruk logo na papierze w formacie A3 prezentujący formę logo oraz opis koncepcji logo (wydruk nie może zawierać żadnych informacji o autorze projektu)
 • prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować wyłącznie w formie pisemnej w języku polskim na adres: konkurs@szczecin.eu

Termin nadsyłania prac mija dnia 19 października 2010 (decyduje data wpłynięcia korespondencji do siedziby organizatora).

Ocena prac i wybór zwycięskiej pracy dokona jury konkursu w dniu 21 października 2010 roku i poda do publicznej wiadomości nie później niż 48 godzin od momentu wyłonienia zwycięzcy. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

Autor zwycięskiego projektu logo otrzyma nagrodę, którą jest zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy na pozyskanie praw doprojektuj logo za kwotę 2011 euro oraz opracowanie księgi znaku Mistrzostw Europy w Pływaniu Szczecin 2011 za kwotę 2050 euro, na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Zwycięska praca zostanie rekomendowana przez Jury Konkursu jako oficjalne logo Mistrzostw Europy w Pływaniu „swimming championships Szczecin 2011”.

Informacje pochodzą ze strony www.szczecin.eu

Kontakt

Gmina Miasto Szczecin - Biuro Promocji i Informacji
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin


www.szczecin.eu