Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu na napisanie pracy z zakresu promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej w stomatologii

organizator:

Zakład Stomatologii Dziecięcej IS WUM

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2015

Konkursu na napisanie pracy z zakresu promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej w stomatologii

Organizatorem Konkursu jest polski oddział ACFF, powołany przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej. Konkurs jest skierowany do studentów kierunków: lekarsko – dentystyczny i higiena stomatologiczna wszystkich uczelni medycznych w Polsce.
Przedmiotem Konkursu jest napisanie pracy z zakresu promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej w stomatologii w roku kalendarzowym 2015, w jednej z dwóch kategorii:
 • pracanaukowa,
 • projekt programu profilaktycznego.
Zasady uczestnictwa w Konkursie:
 • Konkurs trwa od 1 marca 2015 r. do 10 października 2015 r. We wskazanym okresie Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie poprzez przesłanie swoich Prac Konkursowych w wersji papierowej i elektronicznej (na odpowiednim nośniku)na adres: Zakład Stomatologii Dziecięcej IS WUM ul. Miodowa 18 00-246 Warszawa. Wersję elektroniczną można również przesłać na adres mail: pedodoncja@wum.edu.pl z dopiskiem ”Konkurs ACFF”.
 • Prace Konkursowe powinny być oryginalne, wcześniej niepublikowane i nierealizowane. Prace Konkursowe powinny posiadać pisemną zgodę Kierownika jednostki uczelnianej, z której pochodzą oraz zgodę opiekuna naukowego pracy na udział w Konkursie. Podpisane formularze zgody na udział w Konkursie powinny być załączone do Pracy.
Spośród przesłanych Prac Konkursowych, Komisja Konkursowa w terminie do dnia 6 listopada 2015 r. wyłoni najlepszą pracę w każdej kategorii Prac Konkursowych. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową wg następujących kryteriów: poprawność metodyczna, innowacyjność, możliwość wykorzystania praktycznego. Prace przesłane Organizatorowi po terminie wskazanym nie będą brały udziału w Konkursie. Decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.
Najlepsza praca w każdej z dwóch kategorii Prac Konkursowych zostanie nagrodzona. Nagrodą w Konkursie są książki o tematyce stomatologicznej o wartości 2000 pln dla każdej z nagrodzonych prac. W przypadku kilku autorów, wartość nagrody zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby współautorów.

Wydanie nagród nastąpi w terminie do 31 grudnia 2015 roku. Nagrody zostaną wysłane

pocztą.

Informacje pochodzą ze strony ptsd.net.pl

Kontakt

Zakład Stomatologii Dziecięcej IS WUM
ul. Miodowa 18
00-246 Warszawa

pedodoncja@wum.edu.pl
ptsd.net.pl