Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci61
 • absolwenci63
 • doktoranci10
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne4
 • artystyczne19
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie64
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie

organizator:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie

VIII Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych. Przyjmowane są prace prawnicze, a także prace z innych dziedzin, zwłaszcza ekonomii i finansów, socjologii i politologii, historii oraz nauki o administracji publicznej i zarządzania. prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przedstawiać ujęcie porównawcze.

Patronami instytucjonalnymi Konkursu są: Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Konkurs obejmuje prace obronione w 2010r.

Sekretarz Komisji Konkursowej przyjmuje prace wraz z dokumentacją do 31 stycznia 2011r (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:

Redakcja „Samorządu Terytorialnego”
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa

z dopiskiem „konkurs”.

Komisja dopuści pracę do Konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • pracę obroniono w 2010 r. i dołączone zostało pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty obrony pracy
 • zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu
 • dołączono dokumentację poświadczającą wysoki poziom pracy
 • do rozprawy doktorskiej – recenzję z przewodu doktorskiego
 • do pracy magisterskiej – pisemny wniosek lub zgodę promotora na zgłoszenie pracy do konkursu, z merytorycznym uzasadnieniemdo pracy licencjackiej – rekomendację Uczelni (Wydziału, Instytutu) – np. Rady Naukowej
 • praca wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej
 • dołączony został dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres mailowy i numer telefon

Prace mogą nadsyłać nie tylko ich Autorzy, ale także Uczelnie (Wydziały, Instytuty).

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody.

Informacje pochodzą ze strony www.samorzad.lex.pl

Kontakt

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa
tel.: (22) 535 80 00

www.wolterskluwer.pl