Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci80
 • absolwenci79
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne29
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd32
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu na najlepszą pracę magisterską związaną z problematyką Piotrkowa Trybunalskiego

organizator:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.08.2010

Konkursu na najlepszą pracę magisterską związaną z problematyką Piotrkowa Trybunalskiego

Organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską związaną z problematyką Piotrkowa Trybunalskiego i regionu piotrkowskiego jest Prezydent Miasta piotrkowa Trybunalskiego.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, niezależnie od kierunku studiów, związane tematycznie z Piotrkowem Trybunalskim i regionem piotrkowskim.

 • Praca magisterska musi być oceniona przez Promotora i Recenzenta jako wybitna lub bardzo dobra; pracę zgłasza Promotor.
 • Do pracy konkursowej muszą być załączone dwie pisemne opinie wykonane przez Promotora pracy i drugiego samodzielnego pracownika nauki reprezentującego dziedzinę wiedzy, której praca dotyczy.
 • Praca zgłoszona do konkursu musi spełniać warunki jakie są wymagane od prac naukowych kierowanych do publikacji.
 • Zgłoszenie pracy magisterskiej do konkursu wymaga pisemnej zgody autora.
 • Autor pracy musi się legitymować wysoką średnia ocen z całego toku studiów, przy czym średnia ocen nie może być niższa od oceny „dobrej” (4.0), a egzamin magisterski oceniony jako „bardzo dobry”.
 • Praca konkursowa powinna posiadać wysoką wartość merytoryczną, poszerzać wiedzę o Piotrkowie Trybunalskim lub regionie lub mieć inne wysokie walory.

Zgłoszenie do konkursu.

Promotor do 31 sierpnia zgłasza do Urzędu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wniosek konkursowy. Komisja konkursowa do 30 września dokona oceny prac nadesłanych na konkurs i przedstawi swoje ustalenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Ostateczna ocena zostanie dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W konkursie przyznana będzie jedna nagroda i dwa wyróżnienia.

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Informacje pochodzą ze strony www.piotrkow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

e-urzad@piotrkow.pl
www.piotrkow.pl