Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem

organizator:

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM w Łowiczu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2012

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński ogłasza XII edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem.

Konkurs jest organizowany w odpowiedzi na potrzebę zainteresowania problematyką Miasta Łowicza i regionu łowickiego oraz jego promocję poprzez prowadzenie badań naukowych i publikowania efektów badawczych o charakterze regionalnym przez studentów uczelni wyższych.

Do konkursu mogą być zgłaszane
prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie niezależnie od kierunków studiów, ale tematycznie związane z Łowiczem w dwóch kategoriach:

 • Tematyka Społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport),
 • Tematyka Gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka).

Celem ogłoszonego konkursu jest upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Łowicza, promocja badań dotyczących zagadnień społecznych i gospodarczych związanych z historią i współczesnością Miasta Łowicza, wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac z tych dziedzin.

Do udziału w konkursie zaproszeni są absolwenci uczelni wyższych z roku akademickiego 2010/2011 – autorzy prac dyplomowych, obronionych we wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych na terenie Polski.

Zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz uczelnie i promotorzy za zgodą autorów. Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych.

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu;
 • streszczenie pracy, w przypadku prac o tematyce gospodarczej wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów rozwoju gospodarczego Łowicza (streszczenie wraz z opisem bibliograficznym nie powinno przekraczać 3 stron);
 • pełny tekst pracy, w wersji drukowanej oraz zapis elektroniczny (CD lub DVD);
 • potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni;
 • kopię opinii promotora pracy;
 • oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków konkursu zawartych w regulaminie oraz wyrażeniu zgody na publikację jego danych osobowych oraz wykorzystanie pracy dyplomowej lub jej elementów do potrzeb (po korekcie redakcyjnej) Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Wysoko premiowane będą prace o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łowicza. Zgłaszana praca konkursowa powinna posiadać wysoką wartość merytoryczną, poszerzać wiedzę o Łowiczu, regionie, ewentualnie mieć inne wysokie walory np. użytkowe (jeśli praca będzie efektem badań nad nowatorskimi zastosowaniami możliwymi do wykorzystania w gospodarce lub administracji).

Przy ocenie pracy zostanie wzięty pod uwagę poziom merytoryczny, dobór źródeł, pogłębiona analiza zjawisk związanych z tematyką konkursu, samodzielność formułowania wniosków, komunikatywność przekazu, jak i walory popularyzatorskie.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać korespondencyjnie w trwale zamkniętej kopercie na adres:
Urząd Miejski w Łowiczu
ul. Stary Rynek 1,
99-400 Łowicz
z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa”
do dnia 31 sierpnia 2012 (termin wydłużony!)

Informacje o konkursie można uzyskać w:
Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM w Łowiczu
ul. Stary Rynek 1, pok. nr 6
tel. 046 830 91 49
e-mail: promocja@um.lowicz.pl

Informacje pochodzą ze strony www.lowicz.eu.

Kontakt

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM w Łowiczu
ul. Stary Rynek 1, pok. nr 6
99-400 Łowicz
tel. 46 830 91 49
promocja@um.lowicz.pl
www.lowicz.eu