Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkursu na Dobrą Powieść

organizator:

Wydawnictwo Drzewo Laurowe

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Konkursu na Dobrą Powieść

Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo „Drzewo Laurowe” z siedzibą w Zielonej Górze, zwane dalej Wydawnictwem.

Konkurs na Dobrą Powieść obejmuje trzy kategorie:

 • Powieść realistyczną,
 • Pamiętnik,
 • Bajka – dla dzieci i dla dorosłych.

Nadesłane Dzieło powinno być inspirowane lub odwoływać się w treści do „dobrych” wartości, w tym: wiary, nadziei i miłości.

Konkurs adresowany jest do osób bez dorobku literackiego, niezależnie od wieku i bez względu na narodowość i wykształcenie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do organizatorów w formie elektronicznej gotowego tekstu Dzieła, którego autor jest twórcą i do którego posiada pełnię praw autorskich. Przy czym wolno przesłać tylko jedno dzieło z jednej wybranej kategorii.
Nadesłane Utwory nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane w żadnym z pól eksploatacji, jak też nie mogą brać udziału i być nagradzane w innych konkursach.

Konkurs jest przeznaczony dla osób mówiących w języku polskim, bez względy na miejsce zamieszkania i w takim języku należy przysyłać teksty. Dzieło nie może zawierać treści niedozwolonych oraz naruszać praw osób trzecich.

Gotowy tekst należy przesłać na adres email: redakcja@skryby.pl wyłącznie w formie elektronicznej, z dopiskiem w temacie: Konkurs na Dobrą Powieść – wybrana forma (powieść, pamiętnik, bajka).

Do tekstu należy dołaczyć informacje: krótkie streszczenie Dzieła, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz krótką biografię.

Dzieło należy przesłać do 30 września 2010 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu i wybór prac nastąpi do końca grudnia 2010 r. Autorzy najlepszych Dzieł zostaną powiadomieni drogą elektoniczną.
Autorom najciekawszych prac Wydawnictwo zaproponuje współpracę i wydanie Dzieła.

Informacje pochodza ze strony www.skryby.pl

Kontakt

Wydawnictwo Drzewo Laurowe
ul. Technologów
65-115 Zielona Góra

redakcja@skryby.pl
www.skryby.pl