Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu im. Majera Bałabana na prace o Żydach i Izraelu

organizator:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2016

Konkursu im. Majera Bałabana na prace o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w dniu 22 stycznia 2016 roku ogłasza siódmą edycję organizowanego, co dwa lata Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Oprawione prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów prosimy nadsyłać pocztą na adres:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

ul. Tłomackie 3/5

00–090 Warszawa

do dnia 15 marca 2016 roku (za datę zgłoszenia pracy zostanie uznana data stempla pocztowego)

lub też dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytutu.

 • poprawnie i kompletnie wypełniona karta zgłoszeniowa (tylko forma elektroniczna),
 • zgłoszenie uczestnictwa podpisane przez autora pracy wedle załączonego wzoru, (wydruk),
 • oświadczenie uczestnika podpisane przez autora pracy wedle załączonego wzoru, (wydruk),\
 • oprawiony egzemplarz pracy w wersji obronionej w formie papierowej opatrzony numeracją stron oraz spisem treści (wydruk),
 • egzemplarz pracy w wersji obronionej w formie elektronicznej w formacie PDF, identyczny z egzemplarzem papierowym, opisany i dostarczony na nośniku elektronicznym (płyta lub pendrive), najlepiej spakowane w przezroczystą, foliową kopertę

Pracę oraz wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać razem w tej samej, wzmocnionej kopercie.

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w październiku 2016 roku na stronie internetowej ŻIH.

Prace oceniać będzie jury Konkursu, składające się z naukowców ŻIH oraz UW.

Przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, a sekretarzem dr Agnieszka Żółkiewska.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: edukacja@jhi.pl

W tytule e-maila wpisać: konkurs Bałabana

 

Skład jury

Ryszard Burek – orientalista, wydawca, ŻIH

dr Helena Datner – historyczka, socjolożka, ŻIH

dr hab. Jan Doktór – historyk, ŻIH

dr Paweł Fijałkowski – historyk, archeolog, ŻIH

dr Alina Molisak – polonistka, badaczka literatury, UW

dr Katarzyna Person — historyczka, ŻIH

dr Anna Rosner – historyczka, ŻIH

dr Bożena Umińska-Keff – badaczka literatury, publicystka, poetka, ŻIH

prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (przewodniczący) – historyk, ŻIH

dr Agnieszka Żółkiewska (sekretarz) – badaczka literatury, tłumaczka, ŻIH

 

Pomysł Konkursu narodził się w Żydowskim Instytucie Historycznym w 1990 r. Uznaliśmy wówczas, że jest to potrzeba chwili. Po przełomie ustrojowym zaczęły powstawać prace z zakresu humanistyki, które przełamywały rozliczne tabu kultywowane w poprzedniej epoce. Jedną z takich białych plam były dzieje Żydów w Polsce. Wiedzieliśmy, że w różnych ośrodkach naukowych młodzi badacze podejmują ten temat, jednak nie bardzo było wiadomo gdzie i jakie prace powstają. Chcieliśmy, by ŻIH stał się miejscem, gdzie te prace mogłyby być przechowywane, służąc innym. Tak się też stało – nasze archiwum zgromadziło obszerną kolekcję prac konkursowych. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że nasz Instytut stał się jedynym w Polsce centrum informacji o kierunkach podejmowanych badań w tematyce żydowskiej.

Mieliśmy ambicję, by dzięki konkursowi ŻIH miał wpływ na merytoryczny poziom badań nad dziejami i kulturą Żydów. To także się udało. Wielu uczestników naszych konkursów kontynuowało badanie tematyki żydowskiej, z sukcesem realizując kariery naukowe. Można wymienić prof. Grzegorza Berendta, który dostał w pierwszym konkursie (1991) wyróżnienie za pracę magisterską, a w trzecim – za doktorat. Obecnie kontynuuje swoje badania jako profesor na Uniwersytecie Gdańskim, szefując jednocześnie gdańskiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrodę otrzymała Bożena Szaynok, która jest obecnie profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim, Eugenia Prokop-Janiec i Michał Galas — obecnie profesorowie UJ oraz prof. Wacław Wierzbieniec, obecnie rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jedna z laureatek Trzeciego Konkursu, Barbara Engelking, obecnie profesor, założyła Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Inny uczestnik, Edward Kopówka jest teraz kierownikiem Muzeum w Treblince, a Sławomir Żurek stworzył Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Staramy się podtrzymywać kontakty z laureatami, dzięki czemu wiemy, że niektórzy, choć nie pracują naukowo, to działają — jako nauczyciele lub działacze społeczni — w swoich środowiskach na rzecz propagowania wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej oraz poprawy stosunków polsko-żydowskich.

Od roku 2009 roku konkurs ŻIH nosi imię profesora Majera Bałabana, wybitnego historyka polskich Żydów.

(na podstawie tekstu dr Aliny Całej, wieloletniej Przewodniczącej poprzednich edycji Konkursu.
O PATRONIE KONKURSU

Urodzony we Lwowie w 1877 roku Majer Bałaban jako pierwszy zastosował nowoczesne metody naukowe do badań nad dziejami polskiego żydostwa, przyczyniając do wielkiego postępu historiografii polskich Żydów. Uważał, czemu dawał wyraz w swoich książkach i artykułach, że społeczność polskich Żydów należała do najważniejszych i najbardziej twórczych w dziejach żydostwa na całym świecie. Jego prace o Żydach lwowskich, krakowskich i lubelskich stanowią po dziś dzień istotne kompendia wiedzy na ten temat. Podkreślał znaczenie badań historii polsko-żydowskiej zarówno jako integralnej części powszechnych dziejów Żydów, jak i kluczowego składnika historii Polski.

W czasie I wojny światowej służył jako rabin wojskowy w Lublinie. W okresie międzywojennym uczył, kierował Seminarium Rabinicznym w Warszawie, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Nauk Judaistycznych, którego tradycje pielęgnuje do dziś, mieszczący się w jego dawnym gmachu Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Nawet podczas okupacji hitlerowskiej, uwięziony w warszawskim getcie, Bałaban nie zaprzestał pracy naukowej. Zmarł na przełomie 1942/43 roku.

Informacje pochodzą ze strony: http://www.jhi.pl/blog/2016-01-22-vii-edycja-konkursu-im-majera-balabana

Kontakt

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
00–090 Warszawa

edukacja@jhi.pl
http://www.jhi.pl/blog/2016-01-22-vii-edycja-konkursu-im-majera-balabana