Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych na projekt edukacyjny dotyczący rynku finansowego

organizator:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2011

Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych na projekt edukacyjny dotyczący rynku finansowego

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych realizujących projekt edukacyjny z zakresu rynku finansowego. Do udziału w konkursie mogą przystąpić zespoły uczniów zgłoszone przez nauczycieli opiekunów projektów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną bądź dostarczenie przez nauczyciela:

 • formularza zgłoszenia
 • pracy – projektu edukacyjnego

Formularz zgłoszenia i pracę projektową, należy przesłać drogą elektroniczna na adres ded@knf.gov.pl lub faksem (22) 262 40 9, lub pocztą:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Departament Edukacji
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Termin składania/nadsyłania zgłoszeń i prac upływa 31 maja 2011r. Zgłoszenia, które wpłynęły po terminie, nie będą uwzględniane w konkursie (decyduje data wpływu). Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 15 czerwca każdego roku. Wyniki zostaną opublikowane w witrynie internetowej www.manymany.info. Laureaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nagrodzonych i wyróżnionych projektów w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez organizatorów  dowolnego opracowania projektu, poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.manymany.info i www.knf.gov.pl, na co nauczyciele – opiekunowie projektów wyrażają zgodę, przysyłając formularz zgłoszeniowy i pracę do konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i przetwarzania imion, nazwisk oraz ewentualnie wizerunku laureatów konkursu, na co uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do konkursu.

Autorzy trzech nagrodzonych prac oraz nauczyciel opiekun projektu otrzymają nagrody w postaci elektronicznych urządzeń multimedialnych. W konkursie mogą zostać przyznane również wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych prac oraz nauczyciel opiekun projektu otrzymają nagrody książkowe. Każda szkoła gimnazjalna zgłoszona do konkursu otrzyma publikacje edukacyjne wydane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji tel.: (22) 262 40 04, email: ranata.machaj@knf.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony www.manymany.info

Kontakt

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: (22) 262 40 04
ranata.machaj@knf.gov.pl
www.manymany.info