Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Związku Kompozytorów Polskich o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta

organizator:

Sekcja Muzykologii Związku Kompozytorów Polskich

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2011

Konkurs Związku Kompozytorów Polskich o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta

W corocznym konkursie mogą brać udział muzykolodzy, którzy w dniu zgłoszenia pracy nie mieli ukończonych 40 lat.

Celem nagrody jest:

 • promocja osiągnięć naukowych muzykologów i teoretyków muzyki z wszystkich ośrodków w Polsce (nie muszą być oni członkami ZKP)
 • zachęta do podejmowania badań muzykologicznych
 • integracja środowiska
 • utrwalenie tradycji badawczej związanej z postacią Ks. Prof. Hieronima Feichta

Nagrody przyznaje – wybierane podczas Walnego Zebrania Sekcji Muzykologów ZKP – jury złożone z 5-7 osób reprezentujących różne specjalności muzykologiczne.

Wyłonienie prac do nagrody poprzedza doroczną konferencję muzykologiczną, podczas której nagrody są wręczane. Nagrodę stanowi dyplom oraz kwota pieniężna.

Do udziału w konkursie dopuszcza się prace muzykologiczne na dowolny temat, opublikowane w Polsce w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających przyznanie nagrody, uwzględnione też mogą być prace niewydane lub opublikowane za granicą.

Prace na konkurs mogą zgłaszać sami autorzy, ich opiekunowie naukowi, a także wszyscy członkowie ZKP kierując je na ręce Przewodniczącego Jury pod adresem ZKP do końca października.

Informacje pochodzą ze strony www.zkp.org.pl

Kontakt

Sekcja Muzykologii Związku Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa
tel.: (22) 831 17 41
zkp@zkp.org.pl
www.zkp.org.pl