Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „Złoty Medal Chemii”

organizator:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.10.2018

Konkurs „Złoty Medal Chemii”

Konkurs ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

„Chemia należy do tych dziedzin, w których Polacy mają silną markę. Tym bardziej warto wspierać zdolnych młodych badaczy, którzy już na tak wczesnym etapie kariery rozwijają ten obszar nauki. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi. Liczę, że osoby wyróżnione Złotym Medalem Chemii będą w przyszłości laureatami naszych programów, na przykład programu START dla najzdolniejszych młodych uczonych.” prof. Maciej Żylicz

Zasady zgłaszania

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2017/2018. Rozpatrywane będą również prace obywateli polskich obronione na uczelniach poza granicą Polski.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę www konkursu www.zlotymedalchemii.pl uruchamiając program zgłoszenia kandydatów (przycisk „REJESTRACJA / ZGŁOSZENIE PRACY”).

Do zgłoszenia należy dołączyć (w postaci plików pdf) następujące materiały:

 • CV z podstawowymi danymi osobowymi oraz opisem przebiegu studiów i informacją o stypendiach/nagrodach, publikacjach/komunikatach konferencyjnych, zgłoszeniach patentowych itp;
 • dyplom (ew. zaświadczenie o ukończeniu studiów) wraz z listą ocen (podpisany wyciąg z suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów);
 • opinię promotora/opiekuna pracy licencjackiej/inżynierskiej;
 • jednostronicowe streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej;
 • pełny tekst pracy licencjackiej/inżynierskiej;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu oraz zgodę (ustaloną z opiekunem pracy) w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia na publikację pracy na serwerze IChF PAN (Wzór pod regulaminem na stronie glównej w zakladce „Regulamin”).

Wymienione materiały należy przesłać w dwóch plikach pdf zawierających:
plik 1: CV, odpis dyplomu lub zaświadczenia, opinie promotora, streszczenie pracy, wymagane zgody i ewentualnie kopie publikacji;
plik 2: pełny tekst pracy.
Zgłoszenie jest dwuetapowe: rejestracja uczestnictwa i, po uzyskaniu potwierdzenia otwarcia konta i tymczasowego hasła, przesłanie dokumentacji.

Jeśli wyniki opisane w pracy licencjackiej/inżynierskiej były podstawą przyjętych/zgłoszonych do druku publikacji naukowych, zaleca się ich załączenie.

Terminy

Rozpoczęcie naboru zgłoszeń 1 czerwca 2018.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 października 2018.
Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 6 listopada 2018.
Prezentacje finalistów 20 listopada 2018.
Ogłoszenie końcowych wyników konkursu 6 grudnia 2018.

Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu zostaną zaproszeni do Instytutu Chemii Fizycznej PAN w celu przedstawienia wyników swojej pracy licencjackiej/inżynierskiej w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej konkursu. Prezentacje finalistów odbędą się 20 listopada 2018.

Ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 6 grudnia 2018 podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości:

I NAGRODA – 10 tys. zł
II NAGRODA – 5 tys. zł
III NAGRODA – 2,5 tys. zł.

Dodatkowo będą przyznane 4 wyróżnienia po 1 tys. zł oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów konkursu.

Oprócz nagród głównych przyznane zostaną minimum trzy wyróżnienia firmy Dupont o wartości 2 tys. zł. W tegorocznej edycji konkursu, wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z dwóch kategorii: biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Ocenie w tej części konkursu podlegać będzie dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wartość naukowa, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Finaliści konkursu zyskują ponadto możliwość odbycia stażu naukowego wraz z możliwością bezpłatnego zrealizowania zaproponowanych przez siebie badań w laboratoriach Instytutu w formie krótko- lub długoterminowych projektów. W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy, organizator przewiduje dofinansowanie kosztów zakwaterowania.

Informacje pochodzą ze strony www.zlotymedalchemii.pl

LINKI:
Regulamin

Kontakt

Instytut Chemii Fizycznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel. 22 343 30 75
zlotymedalchemii@ichf.edu.pl
www.zlotymedalchemii.pl