Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci43
 • absolwenci43
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne16
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Zimowe dokarmianie ptaków

organizator:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2013

Konkurs Zimowe dokarmianie ptaków

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych na temat dokarmiania ptaków zimujących na terenie Karpat Zachodnich (powiaty: cieszyński, żywiecki, tatrzański, nowotarski, bielski,nowosądecki, limanowski, gorlicki, myślenicki, suski i wadowicki). Pracę powinny przedstawiać ptaki, które zostały na zimę w Polsce np. przy karmnikach. Metoda wykonania rysunku jest dowolna.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) i jest podzielony na 3 kategorie wiekowe:
– przedszkole
– szkoła podstawowa
– gimnazjum i liceum

Termin przesyłania prac mija z dniem 28 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego). Pracę należy wysłać na adres:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków , z dopiskiem: Konkurs plastyczny. W kopercie razem z pracą proszę podać:

– Imię i nazwisko
– Adres
– Mail/telefon kontaktowy
– Wiek

Komisja po ocenie prac wyłoni 5 laureatów z każdej kategorii wiekowej, które zostaną umieszczone w publikacji dotyczącej zimowej obserwacji ptaków oraz na plakatach. Nagrodami w konkursie będą wydawnictwa przyrodnicze, gadżety terenowe i turystyczne lub gry edukacyjne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają publikację dotyczącą zimowej obserwacji ptaków. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 5 marca 2013 na stronie internetowej.

Szczegóły w regulaminie konkursu na stronie www.

Informacje pochodzą ze strony www.ptakikarpat.eco.pl

Kontakt

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4
31-121 Kraków


www.ptakikarpat.eco.pl