Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce…

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.06.2009

Konkurs Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce…

Warunki aplikacji

Konkurs dla uczniów i szkół na plakat lub hasło Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce…

Główną ideą prac konkursowych mają być przemiany 1989 roku obejmujące wybory czerwcowe, poprzedzone obradami przy Okrągłym Stole, i uwieńczone powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formie plakatu lub hasła, które w ciekawy i oryginalny sposób przypomną oraz upamiętnią przemiany, jakie zaszły w Polsce w 1989 roku. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub zespołowo.

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje uczniów szkół z całej Polski w podziale na dwie kategorie wiekowe:

 • uczniowie szkół podstawowych z klas 3-6
 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Kategorie konkursowe to:

 • Uczniowie szkół podstawowych z klas 3-6 – plakat
 • Uczniowie szkół podstawowych z klas 3-6 – hasło
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – plakat
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – hasło

Konkurs trwa w szkołach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 4 do 18 czerwca 2009 roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpi do 12 września.

Szkoła przystępująca do konkursu w okresie od 4 do 18 czerwca przeprowadzi z uczniami lekcję historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego lub plastyki, albo zajęcia dodatkowe czy wychowawcze związane z przemianami roku 1989 roku Polsce, zakończone informacją o konkursie na przygotowanie hasła lub plakatu na ten temat.

Plakaty mogą być przygotowane dowolną techniką, koniecznie na kartkach formatu A2. Hasła mają być zapisane czytelnie drukowanymi literami o wysokości przynajmniej 5cm na kartkach formatu A3.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 września.

Wszystkie informacje o konkursie znajdują się na utworzonej w tym celu stronie internetowej www.1989.edu.pl ; dodatkowo informacje znajdują się na stronach www.sejm.gov.pl oraz www.men.gov.pl .

Informacje pochodzą ze strony www.1989.edu.pl

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
tel.: (22) 34 74 719, (22) 34 74 595
e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Kontakt

.
.
.