Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie70
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Zbadaj.to

organizator:

Zbadaj.to

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2013

Konkurs Zbadaj.to

Harmonogram:

 • 04.03.2013 r. – 31.03.2013 r. I. etapu konkursu
 • 03.04.2013 r. – wybór najlepszych zgłoszeń
 • 08.04.2013 r. – ogłoszenie wyników I etapu
 • 15.04.2013 r. – 07.05.2013 r. – II. etap (opracowanie case study)
 • 20.05.2013 r. – spotkanie Kapituły Konkursowej, ocena II etapu
 • 23.05.2013 r. – powiadomienia 20 finalistów, którzy wezmą udział w warsztatach
 • 24-26.06.2013 r. – warsztaty dla finalistów, wyłonienie laureatów
 • 17-18.10.2013 r. – Kongres Badaczy Rynku i Opinii, udział 5 laureatów konkursu
 • Jesień 2013 r. – płatne staże dla 5 laureatów konkursu

W Konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich lat studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych, wszystkich kierunków lub studenci studiów uzupełniających wszystkich kierunków w Polsce lub za granicą.

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci ww. rodzajów studiów, którzy nie podjęli jeszcze pracy w branży badawczej a od czasu zakończenia przez nich studiów nie minął okres  1 roku.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie organów statutowych Organizatorów oraz ich rodziny.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy agencji badawczych.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są lub były związane umową z agencja badawczą lub działem badawczym firmy przez okres dłuższy niż 3 miesiące. (Nie dotyczy to umów zawieranych z ankieterami.)

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci i finaliści poprzedniej edycji Konkursu.

CZAS TRWANIA
Konkurs trwa od dnia 3 marca 2013 r. do dnia 26 czerwca 2013 r.

PRZEBIEG KONKURSU

 • Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników ma obowiązek odpowiedzieć na pytania konkursowe, przygotowane przez Organizatorów.
 • Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej konkursu www.zbadaj.to
 • Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji o inicjatywach Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

ETAPY KONKURSU
Etap pierwszy

 • Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza konkursowego składającego się z 3 pytań zamkniętych, 2 pytań otwartych 1 pytania otwartego, pytań zamkniętych oraz kwestionariusza osobowego.
 • Odpowiedź na pytanie otwarte nie może przekraczać 150 słów.
 • Formularz konkursowy jest dostępny na stronie www.zbadaj.to.
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 31 marca 2013 r. (włącznie).

Etap drugi

 • Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowanych zostanie 50 autorów najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursową odpowiedzi, udzielonych w pierwszym etapie Konkursu.
 • Etap drugi konkursu trwa od 15.04.2013 r. do 07.05.2013 r.
 • Każdy z uczestników drugiego etapu Konkursu, zobowiązany jest do przygotowania pracy w formacie Power Point, będącej opracowaniem udostępnionych przez organizatorów case studies.
 • Praca nie może przekraczać 11 slajdów objętości.
 • Prace należy nadsyłać do 07.05.2013 r. (włącznie) na adres konkurs@zbadaj.to

Kapituła Konkursowa do dnia 20.05.2013 r. wyłoni spośród nadesłanych odpowiedzi dwadzieścia najlepszych prac.

Autorzy 20 najlepszych prac zyskują miano finalistów Konkursu.

Autorzy najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do udziału w warsztatach badawczych, 24-26.06.2013 r.

Organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia w czasie warsztatów oraz przejazdu uczestników na trasie Warszawa – miejsce odbywania się warsztatów – Warszawa.

Komisja Konkursowa spośród 20 finalistów wyłoni 5 laureatów, którzy otrzymają bezpłatne zaproszenia na Kongres Badaczy Rynku i Opinii (wartość każdej nagrody 2100 zł netto) oraz płatne staże w agencjach badawczych.

Ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu nastąpi 26.06.2013 r.

Nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie www.zbadaj.to.

Laureaci i finaliści Konkursu przystępując do warsztatów jednocześnie wyrażają zgodę na przekazanie danych osobowych partnerom Konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.zbadaj.to

Kontakt

Zbadaj.to
ul. Szarotki 11
02-609 Warszawa
tel. 22 648 44 92
konkurs@zbadaj.to
www.zbadaj.to