Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Zaśpiewajmy.pl na wykonanie piosenki

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
muzyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.06.2020
wartość nagrody: 1500 zł

Konkurs Zaśpiewajmy.pl na wykonanie piosenki

Trwa otwarty konkurs Zaśpiewajmy.pl Narodowego Centrum Kultury.

Cele Konkursu:
1) promocja śpiewnika Internetowego NCK zaśpiewajmy.pl,
2) zwiększenie zainteresowania śpiewem, rozwój umiejętności wokalnych – emisji głosu i poprawnej intonacji, a także interpretacji utworu muzycznego,
3) umuzykalnienie i rozwój umiejętności poprawnego śpiewania,
4) nauka dyscypliny muzycznej poprzez współpracę z nagranym akompaniamentem,
5) budowanie społeczności odbiorców Śpiewnika poprzez ich zaangażowanie do jego współtworzenia,
6) promocja polskich piosenek „z tekstem i historią”,
7) poszerzenie znajomości literatury muzycznej o repertuar, który powstał od czasów odzyskania niepodległości przez Polskę do czasów współczesnych,
8) wzbudzenie zainteresowania najnowszą historią Polski wyrażoną i opowiedzianą piosenkami powstałymi w czasach przemian społecznych i kulturowych,
9) uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez czynny udział.

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać:
1) Koordynator ze strony Organizatora: Elżbieta Baron – Dział Projektów Kulturalnych (ebaron@nck.pl, 22 21 00 142),
2) Kontakt dla mediów: Joanna Bancerowska – Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Kultury (jbancerowska@nck.pl, 22 21 00 169).

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu (solo lub rodzinnie) jednej wybranej piosenki ze Śpiewnika dostępnego na stronie www.zaspiewajmy.pl i przesłanie do 19 czerwca 2020 r. nagrania audio-video w formacie mp4 (wykonanego, np. telefonem komórkowym) poprzez wysłanie transferem lub linku na adres: spiewnik@nck.pl

Pełny spis 115 piosenek ze Śpiewnika znajduje się w Załączniku nr 1 Regulaminu.

Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych. Osoby do 18 r.ż. mogą być zgłoszone wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Prawidłowe zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
1) imię i nazwisko uczestnika Konkursu,
2) tytuł wykonywanej piosenki, autora tekstu i muzyki,
3) dodatkowo, w przypadku uczestników niepełnoletnich, dane rodzica/opiekuna.

W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 400 osób. Przy kwalifikacji do Konkursu brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz kompletność danych zgłoszenia konkursowego.
Laureatów w Konkursie wyłoni czteroosobowe Jury, złożone z wybitnych wokalistów i muzyków z ogromnym dorobkiem artystycznym, aktywnych na polu edukacji muzycznej.

Jury w dniach 22 czerwca – 29 czerwca 2020 r. dokona oceny na podstawie nagrań i wyłoni Laureatów Konkursu. Protokoły z przebiegu wyłaniania Laureatów będą dostępne do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronach www.nck.pl i www.zaśpiewajmy.pl

Lista Laureatów zostanie ogłoszona w dniu 2 lipca 2020 r.

Kryteria oceny:
Jury oceni następujące elementy wykonań:
1) muzykalność (1-10 punktów),
2) walory głosowe (1-10 punktów),
3) dobór repertuaru – dostosowanie do możliwości wokalnych (1-10 punktów),
4) interpretacja – rozumienie tekstu (1-10 punktów),
5) indywidualność artystyczną (1-10 punktów).

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
1) I NAGRODA, dla uczestnika, który uzyska najwyższą punktację:
a) nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł,
b) zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w klasie wokalnej warsztatów muzycznych w Chodzieży w terminie od 20 lipca 2020 r. do 1 sierpnia 2020 r.
c) nagranie piosenki w profesjonalnym studiu z udziałem pianisty – wykonawcy akompaniamentu do wybranej piosenki,

2) II NAGRODA, dla uczestnika, który uzyska drugą punktację:
a) nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł,

3) III NAGRODA, dla uczestnika, który uzyska trzecią punktację:
a) nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.

Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród o łącznej wartości nieprzekraczającej 2 000 zł, na zasadach określonych Regulaminem.

Pełna dokumentacja znajduje się w załączniku.

Informacje pochodzą ze strony: nck.pl

Konkursy muzyczne i artystyczne goszczą stale w naszej bazie. 

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
tel. 22 21 00 142
spiewnik@nck.pl 
www.nck.pl

Dokumenty

do pobrania