Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie43
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs XII Rypiński Album Poetycki

organizator:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2017

Konkurs XII Rypiński Album Poetycki

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która w dniach 7 lipca – 14 września 2017 r. prześle na adres Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin z dopiskiem „XII Rypiński Album Poetycki”, 3 niepublikowane i nienagradzane w innych
konkursach wiersze w 4 egzemplarzach każdy.

Celem Konkursu jest inspirowanie twórczości poetyckiej, promowanie wartościowych tekstów literackich, popularyzacja poezji współczesnej oraz integrowanie środowisk literackich. Tematyka wierszy jest dowolna, bez ograniczeń i preferencji.

Wiersze powinny być podpisane godłem (godło słowne, nie znak graficzny, nie imię i nazwisko). W odrębnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem należy zamieścić: imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, numer telefonu oraz oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach”- data i podpis. Organizator nie przyjmuje rękopisów. Wiersze należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, na papierze w formacie A4. W Konkursie wezmą udział Wiersze napisane w języku polskim.

Oceny prac dokona profesjonalne jury. Jury spośród nadesłanych Wierszy wyłoni (większością głosów) trzy, którym przyzna
odpowiednio nagrody wymienione poniżej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2017 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie Organizatora
Konkursu informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Wierszy oraz godła ich autorów. Ponadto autorzy nagrodzonych Wierszy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • nagroda I: 1 800 zł
 • nagroda II: 1 000 zł
 • nagroda III: 600 zł.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: biblioteka-rypin.pl.

Kontakt

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie
ul. Warszawska 20
87-500 Rypin
tel. 54 280 21 42
biblioteka@biblioteka-rypin.pl
biblioteka-rypin.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin