Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe23
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Wydział Farmaceutyczny w Poznaniu na fotografii

organizator:

Wydział Farmaceutyczny UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.10.2018

Konkurs Wydział Farmaceutyczny w Poznaniu na fotografii

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Komitetem Organizacyjnym obchodów 100-lecia nauczania farmacji w Poznaniu ogłaszają konkurs fotograficzny z nagrodami pt. „Wydział Farmaceutyczny w Poznaniu na fotografii” i zapraszają do aktywnego w nim udziału.

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich pasjonatów fotografii, w tym fotografów amatorów, w szczególności obecnych i byłych pracowników Uniwersytetu oraz studentów.
Konkurs fotograficzny jest konkursem tematycznym „Wydział Farmaceutyczny w Poznaniu na fotografii”. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć miejsc lub osób związanych z historią i obecnym funkcjonowaniem Wydziału Farmaceutycznego. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:
• Infrastruktura
• Ludzie
• Fotoreportaż (zestaw 3-10 fotografii)

Celem Konkursu jest:
• popularyzacja twórczości fotograficznej,
• promocja Wydziału Farmaceutycznego,
• utrwalenie historii Wydziału Farmaceutycznego.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat.
Jeden autor może nadesłać łącznie do 10 zdjęć biorących udział w konkursie w kategoriach Infrastruktura, Ludzie, natomiast w kategorii Fotoreportaż do Konkursu dopuszcza się do 5 cykli po 3-10 fotografii od jednego Autora. Nadesłanie większej liczby zdjęć w celach dokumentacyjnych będzie mile widziane, jednak w Konkursie będą brane pod uwagę jedynie zdjęcia wskazane przez Autora w liczbie nie większej od podanej powyżej.
Zgłoszenia fotografii do konkursu należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: konkurs-foto@ump.edu.pl. Autorzy nadsyłanych pocztą elektroniczną zdjęć, w treści wiadomości muszą podać:
• swoje imię i nazwisko,
• miejsce zamieszkania,
• telefon kontaktowy,
• ilość i tytuły nadesłanych zdjęć, które są tożsame z podanymi w dokumencie Zgoda na Wykorzystanie Fotografii wraz z Danymi Kontaktowymi
Wymagania dotyczące nadsyłanych zdjęć obejmują:
• format pliku – JPG,
• wielkość pliku – max. 10 MB,
• rozdzielczość – min. 600 dpi,
• proporcje boków – 2×3.
Niezbędnym warunkiem zgłoszenia zdjęcia do konkursu jest przesłanie w wersji wydrukowanej, podpisanej Zgody na Wykorzystanie Fotografii wraz z Danymi Kontaktowymi z dopiskiem „100-lecie Foto” na adres: Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań.
Ostateczny termin nadsyłania zdjęć to 1.10.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.10.2018 r. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zaprezentowania wybranych zdjęć zgłoszonych do Konkursu przed, podczas oraz po Jubileuszowej Konferencji w listopadzie 2019 roku.

Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia, w tym jego komputerowej korekty. Organizator zastrzega sobie prawo do przekwalifikowania zdjęcia nadesłanego na Konkursu do innej kategorii.
Biorąca udział w Konkursie fotografia nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator, nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku, nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego.

Powołana przez Organizatora Komisja (Jury) złożona z fachowców fotografów i farmaceutów dokona oceny nadesłanych prac i przyzna 1 miejsce w każdej z 3 kategorii tematycznych oraz co najmniej 1 wyróżnienie w każdej z 3 wymienionych kategorii. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym nie przyznania nagrody w danej kategorii.
Jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł (brutto), to Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia stosownych oświadczeń i odprowadzenia kwoty stanowiącej równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego (10%). Odmowa wykonania obowiązku podatkowego będzie skutkowała wygaśnięciem prawa do nagrody. Laureatowi przysługuje prawo do rezygnacji z przyznanej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora na poczet nagrodzenia innych uczestników Konkursu.
Prawa autorskie do fotografii pozostają przy ich twórcach.

Szczegółowy regulamin znajduje się w załączniku poniżej.
Informacje pochodzą ze strony: www.ump.edu.pl

Kontakt

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 854 60 00
konkurs-foto@ump.edu.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin