Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Wiosna Młodych 2013

organizator:

Centrum Kultury ZAMEK, Dział Edukacji Artystycznej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2013

Konkurs Wiosna Młodych 2013

Regulamin konkursu na plakat Wiosny Młodych 2013

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „ZAMEK”, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań.
 2. Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych (uczniowie szkół plastycznych, studenci, młodzi niezależni artyści graficy).
 3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu graficznego plakatu w formacie B2 (500 mm x 700mm) promującego Wiosnę Młodych
 4. Uczestnicy mogą nadsyłać maksymalne 3 projekty konkursowe.
 5. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:
 • nazwę wydarzenia: Wiosna Młodych,
 • logo organizatora (do pobrania na stronach www.zamek.poznan.pl),
 • miejsce i organizatora wydarzenia: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu,
 • datę wydarzenia: 00.03.2013 r.,
 • adres strony internetowej: www.zamek.poznan.pl,
 1. Projekty konkursowe należy składać w terminie do końca stycznia 2013r. w formacie elektronicznym JPG, PDF do 2MB o rozmiarach fizycznych A4 (297mm x 210mm) na adres edukacja@zamek.poznan.pl lub na płytach cd/ dvd na adres Centrum Kultury „ZAMEK” – Dział Edukacji Artystycznej, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, pok. 231. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, dokładny adres, numer telefonu, e-mail i oświadczenie, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.02.2013 r.
 3. Wyboru projektu dokonuje jury w składzie:  Małgorzata Michałowska, Magdalena Bernaciak, Bogdan Żyłkowski, Sebastian Krzywak.
 4. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.zamek.poznan.pl , laureat zostanie powiadomiony telefonicznie o wygranej.
 6. Nagrodzony projekt powinien być udostępniony przez autora w skali 1:1, w formacie TIFF, PDF lub PSD, w CMYK –u, w rozdzielczości 300 dpi. Projekt należy przesłać na płycie CD/DVD na adres: Centrum Kultury „ZAMEK” – Dział Edukacji Artystycznej, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, pok. 231. Koszty dostarczenia projektu pokrywa uczestnik.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo domagania się zmian i udoskonaleń projektu wg nadesłanych wskazówek.
 8. Nagrodzony projekt wykorzystany będzie w akcji promującej Wiosnę Młodych (citylighty, katalogi, ulotki, czołówka itp.), a zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i wykorzystania w całości lub części projektów nadesłanych na konkurs w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych.
 10. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
 11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.
 12. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Bernaciak 607609028
Dział Edukacji Artystycznej
e-mail: edukacja@zamek.poznan.pl
tel. 061 64 65 317

Informacje pochodzą ze strony zamek.poznan.pl

Kontakt

Centrum Kultury ZAMEK, Dział Edukacji Artystycznej
ul. Św. Marcin 80/82
Poznań
tel. 607 609 028
edukacja@zamek.poznan.pl
zamek.poznan.pl