Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Wiedzy Technicznej

organizator:

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Oświęcimiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 19.01.2017

Konkurs Wiedzy Technicznej

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej techniki, pobudzanie uczniów do samodzielnego zdobywania, poszerzania i aktualizowania wiedzy technicznej, zwrócenie uwagi na kształcenie techniczne i jego znaczenie dla społeczeństwa naszego kraju, a także zwiększenie zainteresowania kierunkami technicznymi w dalszej edukacji.

Tematyką konkursu są treści nauczania zawarte w programach nauczania przedmiotu technika oraz materiałach uzupełniających, publikowanych w ogólnodostępnej literaturze i czasopismach (np. Młody Technik, Wiedza i Życie) oraz własne przemyślenia uczestników, zgodne z tematem przewodnim danej edycji, aktualnie: Z techniką na „ty „.

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu.

Konkurs obejmuje zasięgiem powiat oświęcimski i przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Przebieg konkursu:

 • uczniowie przygotowują w swoich szkołach indywidualnie pracę przedstawiającą dowolne zagadnienie związane z techniką i zgodne z tematem przewodnim konkursu,
 • forma pracy jest dowolna, np. konstrukcja mechaniczna, modele itp., jednak musi zawierać jasny i zrozumiały przekaz co do swej treści związanej z tematem konkursu,
 • termin dostarczenia prac do siedziby organizatora (sekretariat szkoły) upływa 19 stycznia 2017r. o godz. 15.00,
 • organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i wystawiania nadesłanych prac,
  prace zostaną ocenione przez jury wyłonione przez organizatora i na podstawie pracy jury wybrani będą zwycięzcy konkursu,
 • prace konkursowe zostaną zwrócone przez organizatora do 30 dni po Festiwalu Nauki (odbiór we własnym zakresie),
 • finał odbywa się w siedzibie organizatora w dniu Festiwalu Nauki (przyjazd we własnym zakresie).

Nagrody:

pierwsze trzy miejsca – dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
wszyscy uczestnicy – listy gratulacyjne.

Informacje pochodzą ze strony: www.pz3.edu.pl

Kontakt

Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu
ul. St. Leszczyńskiej 8
32-600 Oświęcim
tel. 33 843 16 80
sekretariatpz3@gmail.com
www.pz3.edu.pl