Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

organizator:

Fundacja dla UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.12.2011

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje XVI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych zdających maturę w 2012 r.

Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która w terminie od 22 września 2011 r. do 20 grudnia 2011 r. (decyduje data dokonania rejestracji) zgłosi swój udział w Konkursie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych organizatora: www.fundacja.uj.pl.

Listy osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora w terminie do 28 grudnia 2011 roku. Każdy uczestnik zostanie zaproszony na eliminacje osobnym listem.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • Eliminacje okręgowe:

– 14 stycznia 2012 r. – 60-ciominutowy test pisemny (100 pytań). 

 • Dwudniowy finał:

– 29 marca 2012 roku – 60–ciominutowy pisemny test szczegółowy
(100 pytań) oraz dogrywka ustna dla osób, które uzyskały w finale taką samą liczbę punktów;
–  30 marca 2012 roku – uroczyste wręczenie nagród.

Nagrodami w Konkursie są indeksy na studia na UJ w roku akademickim 2012/2013 w liczbie ustalonej uchwałą Senatu UJ.

Integralną częścią regulaminu jest lista lektur obowiązujących uczestników Konkursu:

 • Etap I:

1. Jan Baszkiewicz, Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997.
2. Stanisław Litak, Historia wychowania, t. I-II, Kraków 2005.
3. Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu epoki nowożytnej. Polska na tle Europy, red. Wojciech Iwańczak i Krzysztof Bracha, Kielce 1997, s. 119-134 i 175-186.
4. Ryszard Palacz, Powstanie i rozwój uniwersytetów w średniowieczu, w: Katolicyzm średniowieczny, red. Józef Keller, Warszawa 1977, s. 209-243.
5. Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Urszula Perkowska, Kraków 1998.
6. Jan Ptaśnik, Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XVI wieku, Kraków 1900.
7. Zofia Skubała, Zbigniew Tokarski, Uniwersytety w Polsce, Kraków 1970.
8. Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
9. Krzysztof Stopka, Głos w dyskusji nad fundacją uniwersytetu w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. LXXI, 2005, s. 31-39.
10. Adam Vetulani, Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.

 • Etap II:

1. Mirosława Chamcówna, Kamila Mrozowska, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765-1850, Kraków 1965.
2. Adam Chmiel, Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 1996.
3. Julian Dybiec, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000, s. 11-403, 505-703.
4. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Kazimierz Lepszy, Kraków 1964, s. 37-87, 221-252, 253-307, 310-351, 352-424.
5. Stanisław Dziedzic, Alma Mater Jagellonica, Kraków 2005.
6. Stanisław Gawęda, Uniwersytet Jagielloński w okresie drugiej wojny światowej, Kraków 1986.
7. Feliks Kiryk, Nauk przemożnych perła, w: Dzieje narodu i państwa polskiego, t. I-15, Kraków 1986.
8. Urszula Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990.
9. Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
10. Krzysztof Stopka, Jagiellońska fundacja Uniwersytetu Krakowskiego, „Rocznik Krakowski”, t. LXIX, 2003, s. 35-45.
11. Jerzy Wyrozumski, Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Krakowskiego. Szkice, Kraków 1996.

Na podstawie ww. lektur opracowywane są testy i pytania konkursowe.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.uj.pl.

Kontakt

Fundacja dla UJ
ul. Karmelicka 34
31-131 Krakow
tel.: 12 632 38 30 wew. 14
kaja.kajder@fundacja.uj.pl
www.fundacja.uj.pl