Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Wiedzy o Materiałach

organizator:

Wydział Inżynierii Materiałowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.01.2017

Konkurs Wiedzy o Materiałach

Już po raz jedenasty Organizatorzy zapraszają uczniów szkół średnich do uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Materiałach. Udział w nim otwiera drogę do zdobycia indeksu Wydziału Inżynierii Materiałowej przed egzaminem maturalnym i umożliwia uczestnictwo we wspaniałej przygodzie naukowej.

Organizatorem Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2016/2017 jest Wydział Inżynierii Materiałowej, a współorganizatorem jest Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze.

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy o materiałach.
 • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów w oparciu o różne źródła informacji.
 • Twórcze wykorzystanie umiejętności planowania eksperymentów z zakresu ogólnej wiedzy o materiałach i interpretacji uzyskanych wyników.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowo-technicznych.
 • Podkreślenie roli nowoczesnych materiałów w technice.

Konkurs jest dwustopniowy.
I stopień przeprowadzany będzie w formie korespondencyjnej. Polegać będzie na samodzielnym opracowaniu referatów na trzy wybrane tematy z pięciu ogłoszonych na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Materiałowej, oraz przesłaniu opracowania na adres organizatora.
Konkurs stopnia II będzie przeprowadzony w formie testów (pytania dotyczące inżynierii materiałowej) oraz zadań obliczeniowych i teoretycznych z wybranych zagadnień fizyki ciała stałego oraz chemii z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej i elektrochemii. Odbędzie się on na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Termin składania prac upływa 27 stycznia 2017 r.
Lista zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona nie później niż do 10 lutego 2017 r.
Konkurs stopnia II (finał) odbędzie się 10 marca 2017 r. o godz. 13 w sali 215 na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Warszawie.Wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 24 marca 2017 r.

Program merytoryczny konkursu Wiedzy o Materiałach

 • Podstawowe grupy materiałów: tworzywa metaliczne (metale i ich stopy), materiały polimerowe (tworzywa sztuczne), tworzywa ceramiczne i kompozyty.
 • Metody otrzymywania i kształtowania różnych materiałów.
 • Właściwości i typowe zastosowania podstawowych grup materiałów.
 • Zasady doboru materiałów do określonych zastosowań.
 • Związek między budową materiałów a ich właściwościami.
 • Fizyka ciała stałego.
 • Chemia nieorganiczna, organiczna i elektrochemia.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.

Laureaci z najlepszymi wynikami uzyskanymi w konkursie II stopnia, którzy zgłoszą chęć podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, zostaną przyjęci na studia bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym.
Warunkiem przyjęcia na studia laureata Konkursu bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym jest zarejestrowanie się i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej i na stronie internetowej www.pw.edu.pl.
Zadania na Konkurs Wiedzy o Materiałach 2016/2017

 • Współczesna technika umożliwia wytwarzanie nowych materiałów o unikalnych właściwościach. Jednym z nich jest, odkryty kilka lat temu, grafen. Z powodu swoich właściwości fizycznych może znaleźć bardzo szerokie pole zastosowań. Proszę opisać strukturę tego niezwykłego materiału i omówić metody jego wytwarzania. Jakie właściwości grafenu decydują o zainteresowaniu nim przez firmy produkujące różnego typu urządzenia? Jakie ośrodki badawcze w Polsce opracowały technologię otrzymywania grafenu o zadowalających właściwościach?
 • Materiały ferromagnetyczne wykorzystywane w technice dzielimy na magnetycznie miękkie i magnetycznie twarde. Czym różnią się zastosowania tych dwóch grup materiałów i która z właściwości decyduje o przypisaniu materiału do jednej z grup. Czym charakteryzuje się budowa (struktura) materiałów obu grup?
 • W związku z głośnymi ostatnio wypadkami związanymi z eksploatacją baterii litowo-jonowych, trwają poszukiwania nowych materiałów do zastosowania jako elektrolity stałe w tego rodzaju bateriach. Opisz, jakie materiały mogłyby być wykorzystane jako elektrolity stałe, jak je można wytwarzać i jakimi właściwościami powinny się charakteryzować.
 • Ogromna większość polimerów stosowanych w technice zawiera przede wszystkim atomy węgla i wodoru. Już ten fakt wskazuje, że materiały te, w kontakcie z ogniem lub w podwyższonych temperaturach, stwarzają ogromne zagrożenie pożarowe. Jakie sposoby wykorzystuje się aby ograniczyć palność materiałów polimerowych? Czy łatwość spalania się w atmosferze zawierającej tlen (podsycanie ognia) to jedyne niebezpieczeństwo jakie stwarzają polimery w czasie pożaru?
 • Wśród materiałów określanych jako „inteligentne” istnieją dwie grupy materiałów, ceramika piezoelektryczna i materiały magnetostrykcyjne, które mają bardzo podobne zastosowania. Jedne i drugie zmieniają zwoje wymiary pod wpływem bodźców zewnętrznych: pola elektrycznego lub pola magnetycznego. Proszę porównać ceramiczne materiały piezoelektryczne i materiały magnetostrykcyjne zwracając uwagę na ich podobieństwa i różnice decydujące o zastosowaniach.

Zalecana literatura do wybranych zagadnień materiałowych II etapu konkursu:

 • Materiałoznawstwo – Andrzej Ciszewski, Tadeusz Radomski, Andrzej Szummer – Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej;
 • Biomateriały – Jan Marciniak – Wydawnictwo Politechniki Śląskiej;
 • Wstęp do Inżynierii Materiałowej – Marek Blicharski – Wydawnictwo Naukowo-Techniczne;
 • Chemia ogólna i nieorganiczna – Adam Bielański;
 • Chemia organiczna – Bogusław Bobrański.

Konkurs jest dwuetapowy. I stopień odbywa się w formie korespondencyjnej i polega na pisemnym opracowaniu 4 wybranych tematów. Praca powinna mieć objętość nie mniejszą niż 4 strony formatu A4. Prace powinny być wydrukowane lub napisane na maszynie. Prace nieczytelne nie będą oceniane.

Rozwiązania należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, nie później niż 27 stycznia 2017 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.inmat.pw.edu.pl

Kontakt

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa
tel. 48 (22) 849 99 29
wim@inmat.pw.edu.pl
www.inmat.pw.edu.pl