Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Narodowym

organizator:

Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bookowskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 16.01.2010

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Narodowym

Cele konkursu:
Konkurs sprawdza wiadomości i umiejętności z zakresu:
1. Znajomości faktów, pojęć i umiejętności ich zastosowania we właściwym kontekście:
– historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństwa polskiego,
– ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej,
– prawa i wolności jednostki, mechanizmy ich ochrony w Polsce,
– obowiązki i cnoty obywatelskie,
– zasady tworzenia i egzekwowania prawa, organy ochrony prawnej,
– wspólnota mieszkanców, władze samorządowe i ich zadania.
2. Umiejętności poprawnego wykorzystania posiadanej wiedzy do opisu i analizy rzeczywistości społecznej i politycznej:
– dokonywanie selekcji i hierarchizacji faktów,
– zestawianie faktów i informacji; wyciąganie wniosków,
– lokalizowanie ważnych wydarzeń i postaci życia publicznego w czasie i przestrzeni.
3. Praktycznych umiejętności obywatelskich przydatnych w demokratycznym państwie prawa:
– wypowiadanie się w formach przyjętych w życiu publicznym, np. przemówienie, głos
w dyskusji, petycja, list do redakcji, posła , radnego,
– identyfikowanie problemów nurtujących daną społecznośd, np. lokalną, regionalną, określając ich przyczyny i skutki,
– planowanie indywidualnych i zbiorowych działao,
– orientowanie się w podstawowych aktach prawnych,
– wypełnianie druków urzędowych, sporządzanie pism kierowanych do różnych instytucji, władz publicznych.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.

Zakres tematyczny:
1. Bezpieczeostwo Narodowe.
2. Międzynarodowe Stosunki Bezpieczeństwa.
3. Zarządzanie kryzysowe.
4. Obrona Narodowa.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy odesłać na adres Komitetu Organizacyjnego, – Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie, ul. Chłodna 36/46 do 16 stycznia 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.zs7.eu

Kontakt

Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bookowskiego
ul. Chłodna 36/46
00-827 Warszawa