Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci29
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne16
 • naukowe15
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie29
 • mazowieckie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa3
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
Wróć do listy

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Narodowym

organizator:

Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bookowskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 16.01.2010

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Narodowym

Cele konkursu:
Konkurs sprawdza wiadomości i umiejętności z zakresu:
1. Znajomości faktów, pojęć i umiejętności ich zastosowania we właściwym kontekście:
– historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństwa polskiego,
– ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej,
– prawa i wolności jednostki, mechanizmy ich ochrony w Polsce,
– obowiązki i cnoty obywatelskie,
– zasady tworzenia i egzekwowania prawa, organy ochrony prawnej,
– wspólnota mieszkanców, władze samorządowe i ich zadania.
2. Umiejętności poprawnego wykorzystania posiadanej wiedzy do opisu i analizy rzeczywistości społecznej i politycznej:
– dokonywanie selekcji i hierarchizacji faktów,
– zestawianie faktów i informacji; wyciąganie wniosków,
– lokalizowanie ważnych wydarzeń i postaci życia publicznego w czasie i przestrzeni.
3. Praktycznych umiejętności obywatelskich przydatnych w demokratycznym państwie prawa:
– wypowiadanie się w formach przyjętych w życiu publicznym, np. przemówienie, głos
w dyskusji, petycja, list do redakcji, posła , radnego,
– identyfikowanie problemów nurtujących daną społecznośd, np. lokalną, regionalną, określając ich przyczyny i skutki,
– planowanie indywidualnych i zbiorowych działao,
– orientowanie się w podstawowych aktach prawnych,
– wypełnianie druków urzędowych, sporządzanie pism kierowanych do różnych instytucji, władz publicznych.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.

Zakres tematyczny:
1. Bezpieczeostwo Narodowe.
2. Międzynarodowe Stosunki Bezpieczeństwa.
3. Zarządzanie kryzysowe.
4. Obrona Narodowa.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy odesłać na adres Komitetu Organizacyjnego, – Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie, ul. Chłodna 36/46 do 16 stycznia 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.zs7.eu

Kontakt

Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bookowskiego
ul. Chłodna 36/46
00-827 Warszawa