Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie65
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Wiedzy Biznesowej

organizator:

Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.03.2013

Konkurs Wiedzy Biznesowej

Karierosfera, w poprzednich latach znana także pod nazwą Karierosfera – Konkurs Wiedzy Biznesowej, to projekt przygotowywany już po raz dwunasty przez członków Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR z Wrocławia.

Konkurs jest skierowany do studentów, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę w jednej z dziedzin związanych z szeroko pojętym biznesem.

Konkurs podzielony jest dziedziny, którym patronują współpracujące z nami firmy. Patroni Dziedzin są jednocześnie fundatorami płatnych praktyk, które są główną nagrodą w konkursie.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap 08.03 – 25.03 – test internetowy dostępny na stronie www.karierosfera.pl. Test składać się będzie z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru – 5 z wybranej przez uczestnika dziedziny oraz 5 z ogólnej wiedzy biznesowej. Uczestnicy, którzy wybiorą dziedzinę związana z IT, będą odpowiadać na 10 pytań związanych ściśle ze swoją dziedziną (nie pojawią się tam pytania z wiedzy biznesowej). Na rozwiązanie testu uczestnik ma maksymalnie 10 minut. Uczestnicy mają do wyboru jedną z pięciu dziedzin:

 • Finanse Przedsiębiorstw;
 • IT w Bankowości;
 • Human Resources;
 • Audyt;
 • Prawo Podatkowe.

II etap  09.04 Najlepsi uczestnicy z każdej dziedziny przejdą do II etapu konkursu. Ich zadaniem będzie rozwiązanie zamkniętego testu pisemnego, który będzie składał się z 50 pytań wielokrotnego wyboru z wybranej w pierwszym etapie dziedziny. II etap konkursu odbywać się będzie w tym samym czasie na terenie 13 największych ośrodków akademickich w Polsce:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Białostocki,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubline,
 • Uniwersytet Opolski

III etap 19.04 10 finalistów z każdej dziedziny zostanie zaproszonych na  III etap do Wrocławia. Ostatnie zadanie, z jakim zmagać się będą uczestnicy konkursu, to case study, przygotowane, przeprowadzone i ocenione przez przedstawicieli firm pełniących funkcję Patrona Dziedziny. Tego samego dnia, na uroczystej gali finałowej, poznamy laureatów tegorocznego konkursu.

Ponadto, chcąc stworzyć dla studentów nowe okazje do poszerzania wiedzy i zapoznania ze środowiskiem przyszłych pracodawców, tegoroczną edycję Karierosfery zostały wzbogacone o dwa dodatkowe elementy. W ośrodkach, których dotyczy II etap Konkursu ruszył cykl szkoleń przeprowadzanych przez Patronów konkursowych Dziedzin. W przygotowaniu jest także redagowany przez studentów blog o tematyce związanej z objętymi przez Konkurs obszarami wiedzy.

Warto wspomnieć, że oprócz uczestników i współpracujących przy Karierosferze firm, inicjatywę i walory merytoryczne Konkursu doceniają także władze miast, uczelni i innych instytucji. W ubiegłorocznej edycji Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Miasto Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny, Rektorzy największych polskich uczelni i Prezydenci największych polskich miast.

Informacja pochodzi ze strony www.karierosfera.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR
ul. Kamienna 57
53-307 Wrocław
tel. 71 36 80 634

www.karierosfera.pl