Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe23
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Wiedzy Biznesowej

organizator:

Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.03.2013

Konkurs Wiedzy Biznesowej

Karierosfera, w poprzednich latach znana także pod nazwą Karierosfera – Konkurs Wiedzy Biznesowej, to projekt przygotowywany już po raz dwunasty przez członków Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR z Wrocławia.

Konkurs jest skierowany do studentów, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę w jednej z dziedzin związanych z szeroko pojętym biznesem.

Konkurs podzielony jest dziedziny, którym patronują współpracujące z nami firmy. Patroni Dziedzin są jednocześnie fundatorami płatnych praktyk, które są główną nagrodą w konkursie.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap 08.03 – 25.03 – test internetowy dostępny na stronie www.karierosfera.pl. Test składać się będzie z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru – 5 z wybranej przez uczestnika dziedziny oraz 5 z ogólnej wiedzy biznesowej. Uczestnicy, którzy wybiorą dziedzinę związana z IT, będą odpowiadać na 10 pytań związanych ściśle ze swoją dziedziną (nie pojawią się tam pytania z wiedzy biznesowej). Na rozwiązanie testu uczestnik ma maksymalnie 10 minut. Uczestnicy mają do wyboru jedną z pięciu dziedzin:

 • Finanse Przedsiębiorstw;
 • IT w Bankowości;
 • Human Resources;
 • Audyt;
 • Prawo Podatkowe.

II etap  09.04 Najlepsi uczestnicy z każdej dziedziny przejdą do II etapu konkursu. Ich zadaniem będzie rozwiązanie zamkniętego testu pisemnego, który będzie składał się z 50 pytań wielokrotnego wyboru z wybranej w pierwszym etapie dziedziny. II etap konkursu odbywać się będzie w tym samym czasie na terenie 13 największych ośrodków akademickich w Polsce:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Białostocki,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubline,
 • Uniwersytet Opolski

III etap 19.04 10 finalistów z każdej dziedziny zostanie zaproszonych na  III etap do Wrocławia. Ostatnie zadanie, z jakim zmagać się będą uczestnicy konkursu, to case study, przygotowane, przeprowadzone i ocenione przez przedstawicieli firm pełniących funkcję Patrona Dziedziny. Tego samego dnia, na uroczystej gali finałowej, poznamy laureatów tegorocznego konkursu.

Ponadto, chcąc stworzyć dla studentów nowe okazje do poszerzania wiedzy i zapoznania ze środowiskiem przyszłych pracodawców, tegoroczną edycję Karierosfery zostały wzbogacone o dwa dodatkowe elementy. W ośrodkach, których dotyczy II etap Konkursu ruszył cykl szkoleń przeprowadzanych przez Patronów konkursowych Dziedzin. W przygotowaniu jest także redagowany przez studentów blog o tematyce związanej z objętymi przez Konkurs obszarami wiedzy.

Warto wspomnieć, że oprócz uczestników i współpracujących przy Karierosferze firm, inicjatywę i walory merytoryczne Konkursu doceniają także władze miast, uczelni i innych instytucji. W ubiegłorocznej edycji Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Miasto Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny, Rektorzy największych polskich uczelni i Prezydenci największych polskich miast.

Informacja pochodzi ze strony www.karierosfera.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR
ul. Kamienna 57
53-307 Wrocław
tel. 71 36 80 634

www.karierosfera.pl