Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

organizator:

Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "CIVIS"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 30.11.2010

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje posiadające siedzibę na terenie powiatów chełmskich (Miasto Chełm oraz wszystkie gminy powiatu chełmskiego).

Celem konkursu jest:

 • inicjowanie działań związanych z aktywną promocją przedsiębiorczości społecznej, jej właściwym postrzeganiem, propagowaniem dobrych rozwiązań, implementowaniem ich w rzeczywistość lokalną
 • rozwijanie w społeczności lokalnej takich postaw, jak: kreatywność, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, pożądane postawy społeczne i obywatelskie
 • wspomaganie społeczności lokalnej w praktycznym, perspektywicznym zastosowaniu rozwiązań z obszaru przedsiębiorczości społecznej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Ziemi Chełmskiej
 • popularyzacja informacji i podnoszenie poziomu wiedzy z obszarów problemowych związanych z płaszczyznami tematycznymi objętymi konkursem
 • inicjowanie trwałej współpracy pomiędzy wszystkimi aktorami rynku pracy

Konkurs realizowany jest w 3 kategoriach:

Konkurs plastyczny „Przedsiębiorczość społeczna dla rozwoju Ziemi Chełmskiej”. Technika – plastyczna bądź cyfrowa przy czym:

 • projekt cyfrowy powinien spełniać następujące wymagania: uczestnik na podany w regulaminie adres powinien dostarczyć pocztą tradycyjną na płycie CD bądź pocztą elektroniczną plik projektu w formie edytowalnej/rozwarstwionej z rozszerzeniem zgodnym z użytym programem oraz plik spłaszczony/wyrenderowany w formacie jpg/JPEG, w tym dwa warianty kolorystyczne: RGB lub CMYK. Minimalna rozdzielczość projektu wynosi 300 dpi. Minimalny rozmiar projektu wynosi wyrażony w mm (milimetrach) 297×420 odpowiadający formacie arkusza A3
 • projekt analogowy tj. projekt wykonany w dowolnej, tradycyjnej technice plastycznej tj.: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, rzeźba/płaskorzeźba, collage lub inna

Konkurs na artykuł dot. przedsiębiorczości społecznej – korzyści z punktu widzenia organizacji, prezentacja dobrych praktyk, pomysł na lepszą rzeczywistość społeczności lokalnej.

Konkurs pod hasłem „Otwarta organizacja” – w ramach tej linii tematycznej przedstawiciele grupy docelowej reprezentującej organizacje związane z przedsiębiorczością społeczną wg dowolnej formy wyrazu przedstawić będą mogli to co kryje się pod hasłem „Otwarta organizacja”

Prace należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie „CIVIS”
ul. Powstańców Warszawy 3/32
22-100 Chełm

lub na email: ps@civis-chelm.pl wraz z kartą identyfikacji uczestnika konkursu.

W przypadku przesyłania prac pocztą tradycyjną wymagane jest by na kopercie widniał dopisek: Konkurs FIO kategoria (odpowiednio do kategorii I II III) a lewym górnym rogu znajdowały się pełne dane nadawcy.

Oceniając prace autorów, Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę: wartość merytoryczną pracy, samodzielność wykonania, oryginalność, innowacyjność, poziom zaawansowania w zastosowaniu nowych technologii, ekspresję plastyczną.

Nagrody:

 • I miejsce: laptop
 • II miejsce: kamera cyfrowa
 • III miejsce: cyfrowy aparat fotograficzny

Uroczyste wręczenie nagród wraz z podsumowaniem konkursu odbędzie się podczas konferencji podsumowującej realizację projektu (grudzień 2010).

Informacje pochodzą ze strony www.ps.civis-chelm.pl

Kontakt

Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "CIVIS"
ul. Powstańców Warszawy 3/32
22-100 Chełm

ps@civis-chelm.pl
www.ps.civis-chelm.pl