Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs w ramach Festiwalu Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła

organizator:

Kino Jantar

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.09.2019

Konkurs w ramach Festiwalu Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła

21 Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2019 w Kinie Jantar w Ostrołęce.

Zgłaszać można filmy zrealizowane przez twórców amatorów. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które w dniu przystąpienia do Festiwalu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem. W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Tematyka, gatunek i forma filmów jest dowolna. Czas projekcji filmu nie może przekroczyć 60 minut. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.

Filmy do konkursu należy zgłaszać drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail festiwal@akfjantar.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06-09-2019 r.

Do festiwalu nie dopuszcza się filmów:

 • zrealizowanych przez twórców profesjonalnych
 • wyreżyserowanych przez studentów lub absolwentów wyższej szkoły filmowej lub artystycznej
 • których członkowie ekipy technicznej filmu (operator, montażysta, kierownik produkcji) są absolwentami wyższej szkoły filmowej
 • wykonanych na odpłatne zlecenie.
 • niezgodnych z profilem imprezy.
 • biorących udział w poprzednich edycjach Festiwalu.
 • zrealizowanych przed 1 stycznia 2016r.
 • dostarczonych bez karty zgłoszenia
 • zgłoszonych po wyznaczonym terminie 06-09-2019r.
 • dłuższych niż 60 minut

Lista zakwalifikowanych filmów ukaże się na stronie Festiwalu www.akfjantar.pl do dnia 20-11-2019 r.

Zakwalifikowanie filmu do konkursu jest równoznaczne z otrzymaniem zaproszenia na projekcje festiwalowe oraz imprezy towarzyszące. Udział w projekcjach konkursowych festiwalu jest bezpłatny.

Nagrody
Filmy zakwalifikowane oceniane będą przez Jury złożone z przedstawicieli środowiska filmowego i artystów sztuk wizualnych oraz przez publiczność Festiwalu.
Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

 • GRAND PRIX
 • I Nagroda
 • II Nagroda
 • III Nagroda
 • Nagroda publiczności
 • Wyróżnienia

Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród lub ich nieprzyznania. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Nieobecnym autorom nagrodzonych filmów wysłane zostaną wyłącznie dyplomy i materiały promocyjne festiwalu.

Wszelkie pytania dotyczące Festiwalu można kierować na adres e-mail Organizatora aborowski@akfjantar.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.akfjantar.pl

Na portalu Moje Stypendium znajdziecie także inne konkursy dla artystów

Kontakt

Kino Jantar
ul. Inwalidów Wojennych 23
07-410 Ostrołęka

aborowski@akfjantar.pl
www.akfjantar.pl