Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs w 100-lecie Związku Strzeleckiego: Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza – Polacy

organizator:

Komenda Główna Związku Strzeleckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.03.2010

Konkurs w 100-lecie Związku Strzeleckiego: Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza – Polacy

Założenia i cele konkursu:
W 2010 r. mija 100 lat od założenia przez Józefa Piłsudskiego Związku Strzeleckiego we Lwowie i Towarzystwa Sportowego „Strzelec” w Krakowie. Z tej okazji Komenda Główna Związku Strzeleckiego ogłasza konkurs historyczno – literacko – plastyczny. Inspiracją dla uczniów winny być wydarzenia związane z walką Polaków o Niepodległość, szczególnie z działalnością Józefa Piłsudskiego, Związku Strzeleckiego, walkami Legionów Polskich oraz postaciami najwybitniejszych strzelców i piłsudczyków.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy o polskim ruchu niepodległościowym, ze szczególnym uwzględnieniem roli Józefa Piłsudskiego i założonego przez niego Związku Strzeleckiego, rozwijanie zainteresowań związanych z historią Polski i najbliższego otoczenia oraz krzewienie postaw patriotycznych.

Przedmiot konkursu:
Uczestnicy konkursu przygotowują pracę pisemną w dowolnej formie (relacja, wywiad, opowiadanie, felieton, utwór poetycki, scenariusz prezentacji scenicznej, esej) lub pracę plastyczną w postaci materiału okolicznościowego z okazji 100-lecia Związku Strzeleckiego lub promującego Związek Strzelecki (plakat, pocztówka, kalendarz, kalendarzyk).

Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej i będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub drużynowo. Osobno będą oceniane prace pisemne i plastyczne.

Harmonogram konkursu:
– do 19 marca 2010 r. należy nadsyłać prace (pisemne – w formie maszynopisu oraz elektronicznej) na adres: Związek Strzelecki 26-500 Szydłowiec ul. Książek Stary 59 e-mail: bip@zwiazek-strzelecki.pl z dopiskiem na kopercie „Konkurs”. Do pracy należy załączyć informację – imię i nazwisko autora, jego adres oraz nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub nagrodzone w innych konkursach.
– do 12 maja 2010 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu na stronie internetowej www.zwiazek-strzelecki.pl Zwycięzcom organizator przyzna cenne nagrody książkowe i dyplomy. Najlepsze prace zostaną opublikowane w połowie 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.krakow.pl

Kontakt

Komenda Główna Związku Strzeleckiego
ul. Gen. R. Traugutta 18
90-113 Łódź

bip@zwiazek-strzelecki.pl
www.zwiazek-strzelecki.pl