Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie70
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Video, ergo sum- Widzę, więc jestem

organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Rodzaj:
literackie, artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2018

Konkurs Video, ergo sum- Widzę, więc jestem

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w konkursie „Video, ergo sum- Widzę, więc jestem”. Konkurs obejmuje trzy obszary twórczości związanej z filmem: realizację filmu, tworzenie plakatu filmowego oraz pisanie recenzji filmowej.

Konkurs jest skierowany do osób amatorsko zajmujących się filmem, niebędących uczniami czy absolwentami szkół filmowych, niezajmujących się zawodowo projektowaniem graficznym czy pisaniem recenzji filmowych.

FILM
Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia „filmowych portretów własnych” oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości. Konkurs ma być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera. Film do 15 minut.

RECENZJA
Zadaniem jest napisanie krótkiej (do 4 000 znaków ze spacjami) recenzji filmowej do wybranego dzieła z zestawu filmów ogłoszonych przez organizatora.

PLAKAT FILMOWY
Zadaniem jest opracowanie plakatu filmowego, przygotowanego do wybranego filmu z zestawu tytułów ogłoszonych przez organizatora.

Nagrody
9 nagród – po trzy w każdej kategorii:

 • I nagroda – 700 zł
 • II nagroda – 500 zł
 • III nagroda – 300 zł

Konkurs skierowany jest do osób amatorsko zajmujących się filmem, nie będących uczniami czy absolwentami szkół filmowych, nie zajmujących się zawodowo projektowaniem graficznym czy pisaniem recenzji filmowych.

Wszystkie prace konkursowe będą oceniane przez profesjonalne jury powołane przez Organizatora konkursu.
Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby). Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 15 minut. (filmy nie muszą wykorzystywać limitowego czasu 15 minut, mogą być krótsze). Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki i style filmowe (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż , teledysk). Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, tablet.

Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) wypełnienie Karty Zgłoszenia oraz Metryki Filmu

Autorem recenzji lub plakatu może być wyłącznie jeden autor.

Przy ocenie prac z wszystkich kategorii konkursowych będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna, styl.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 15 października 2018 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.

W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć każdy z autorów. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie oraz poprzez wysłanie informacji na adres e-mailowy uczestnika. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez jury konkursu powołane przez Organizatora.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz pokaz nagrodzonych filmów odbędzie się 26.10.2018 o godz.18.00 w Galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a.

PRAWA AUTORSKIE
Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.
Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynatorka konkursu

Ewelina Ignaszak-Stolarska
tel. 34 366 59 65
e-mail: film@rok.czestochowa.pl

Pełna dokumentacja znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: rok.czestochowa.pl

Kontakt

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 65
film@rok.czestochowa.pl

Dokumenty

do pobrania