Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci63
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie64
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma7
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

organizator:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Konkurs Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Konkurs ma na celu kreowanie oraz umacnianie postaw etycznych zgodnych z zasadami współżycia społecznego wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania. Zasięg Konkursu oraz jego interdyscyplinarny charakter stanowi doskonałą platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń między dyplomantami, doktorantami oraz absolwentami szkół wyższych a podmiotami gospodarczymi. Ponadto ideą konkursu jest zachęcanie przyszłych przedsiębiorców do postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Udział mogą wziąć absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe, podyplomowe, doktorskie obronione lub przyjęte do obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione po roku 2008, które nie były dotychczas zgłaszane do Konkursu.

Zakres przedmiotowy zgłaszanych prac obejmuje następujące grupy tematyczne: corporate governance; komunikacja społeczna (marketing społeczny, reklama społeczna, itp.); stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance, w tym branży pożyczkowej, pośrednictwa kredytowego, finansowego, doradztwa finansowego, planowania finansowego, bankowości, zarządzania wierzytelnościami, zarządzania informacją gospodarczą i ubezpieczeń; społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

Prace wraz z Formularzem zgłoszeniowym oraz potwierdzoną przez uczelnię datą obrony, powinny zostać nadesłane najpóźniej do dnia 30 września 2012 roku na adres mailowy konkurs@kpf.pl drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną w formie drukowanej, w jednym egzemplarzu (liczy się data otrzymania, nie wysyłki) na adres:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
z dopiskiem na kopercie „VERBA VERITATIS”

NAGRODY

Łączna pula nagród przewidziana dla laureatów tegorocznej edycji konkursu, ufundowana przez KPF to 5.000 PLN. Pula nagród może zostać rozszerzona.


Informacje pochodzą ze strony http://kpf.pl/

Kontakt

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ul. Długie Pobrzeże 30
80-888 Gdańsk

konkurs@kpf.pl, iskajewska@kpf.pl
http://kpf.pl/