Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci21
 • naukowcy8
 • inni42
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie20
 • artystyczne30
 • naukowe46
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe7
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa8
 • firma11
 • instytucja rządowa19
 • samorząd33
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs Vantage Development na pracę dyplomową

organizator:

Vantage Development

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.11.2016
termin rozstrzygnięcia: 10.10.2017
liczba nagród: 3
wartość nagrody: 5000 zł
pula nagród: 6500 zł

Konkurs Vantage Development na pracę dyplomową

Vantage Development ogłosił konkurs na pracę dyplomową i magisterską związaną z szeroko rozumianą działalnością firmy. Konkurs jest organizowany, aby dać studentom możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z praktyką i realiami rynku, a także szansę poznania zasad funkcjonowania spółki giełdowej. Konkurs jest częścią polityki firmy, która stawia na konsolidację działań biznesu i nauki.

Temat pracy zgłoszonej do konkursu może dotyczyć zarówno budownictwa, architektury krajobrazu, projektowania, jak również finansów czy prawa, ale w kontekście rynku nieruchomości. Preferowane będą te prace, które znajdą praktyczne zastosowanie w działalności firmy.

Przewidywane są trzy główne nagrody:
I nagroda: 5000 złotych
II nagroda: 1000 złotych
III nagroda: 500 złotych

Harmonogram konkursu:

 1. Zgłoszeń tematów prac można dokonywać mailowo w terminie do dnia 14 listopada 2016 roku.
 2. Tematy prac zatwierdzone przez organizatora do udziału w II etapie konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora dnia 21 listopada 2016 roku.
 3.  Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu należy przesyłać w formie papierowej i elektronicznej do dnia 20 września 2017 roku, wraz z  dołączoną zgodą uczelni na publikację i udostępnianie pracy przez Vantage Development.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które spełniają następujące warunki:

 • są napisane w języku polskim,
 • zostały obronione w roku akademickim 2016/2017,
 • otrzymały od promotora i recenzenta ocenę co najmniej dobrą.

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora pracy, dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące adres, adres poczty elektronicznej, telefon;
 • imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu lub katedry wraz z dokładnym adresem, w której zgłaszana praca powstała;
 • pełny tekst pracy w wersji elektronicznej na dysku CD, DVD lub pendrive,
 • pełny tekst pracy w wersji papierowej.

Papierową wersję pracy należy przesłać na adres:

VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
ul. Dąbrowskiego 44
Wrocław 50-457

Elektroniczną wersję pracy należy przesłać mailowo na adres: i.kowalska@vantage-sa.pl

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora dnia 10 października 2017 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.vantage-sa.pl

Kontakt

Vantage Development S.A.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel.: 727 003 044
i.kowalska@vantage-sa.pl
www.vantage-sa.pl

Dokumenty

do pobrania