Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie15
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs uzupełniający na 13 stypendiów na zagraniczne staże dla mlodych doktorów UW

organizator:

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2013

Konkurs uzupełniający na 13 stypendiów na zagraniczne staże dla mlodych doktorów UW

Konkurs uzupełniający (iv edycja) na 13 stypendiów na zagraniczne staże dla młodych doktorów uniwersytetu warszawskiego

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs uzupełniający na stypendia stażowe dla młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Stypendialnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

O 13 stypendiów jedno- oraz dwutygodniowych dla młodych doktorów z przeznaczeniem na odbycie staży dydaktycznych w zagranicznych uczelniach w okresie od 15 marca do 30 września 2013 r. mogą ubiegać się młodzi doktorzy zatrudnieni w Uniwersytecie Warszawskim w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy:
– w roku kalendarzowym ubiegania się o stypendium nie ukończyli 35 roku życia,
– posiadają stopień doktora nie dłużej niż pięć lat,
– realizują badania w dziedzinach nauki i kierunkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności w obszarze nauk matematycznych, przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych,
– poświadczą znajomość języka obcego, który będzie używany podczas stażu.

Celem stażu jest zdobycie przez młodych doktorów zaawansowanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie tworzenia i prowadzenia innowacyjnych programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Wnioski o stypendium należy:
– do 1 marca 2013 r. (termin dotyczy także wniosków wysyłanych pocztą),
– jeden egzemplarz wniosku (właściwie podpisane: część A i B oraz wszystkie załączniki) należy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą UW, w godzinach otwarcia biura (do godz. 16.00), Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 24,

oraz
– także przesłać elektronicznie zeskanowany cały wniosek, do 1 marca 2013r do godz. 16.00, na adres: salamon.nuw@uw.edu.pl.

O przyznaniu stypendium zadecyduje komisja, której przewodniczy Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy.

Wysokość stypendium na osobę wynosi:
– 6.750 PLN brutto w przypadku stażu jednotygodniowego (liczba stypendiów – 8),
– 11.450 PLN brutto w przypadku stażu dwutygodniowego (liczba stypendiów – 5).

Ponadto każdy opiekun stażysty w zagranicznym ośrodku przyjmującym otrzyma jednorazowo kwotę w wysokości 2.320 PLN brutto (niezależnie od czasu trwania stażu). Stypendium stażysty oraz wynagrodzenie opiekuna są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stypendia będą przyznane na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów stażowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 66 Rektora UW z dnia 6 listopada 2012 r.

Informacja pochodzi ze strony www.nuw.uw.edu.pl

Kontakt

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 24)
Warszawa

salamon.nuw@uw.edu.pl
www.nuw.uw.edu.pl