Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci28
 • absolwenci27
 • doktoranci3
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne7
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie30
 • małopolskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa5
 • firma11
 • instytucja rządowa3
 • samorząd11
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs TUP na magisterskie prace dyplomowe obronione w 2011 r.

organizator:

Towarzystwo Urbanistów Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.07.2012

Konkurs TUP na magisterskie prace dyplomowe obronione w 2011 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu o nagrody TUP za magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej każdy promotor, po uzyskaniu na Karcie Zgłoszenia (docx|pdf), od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki określone w Regulaminie, może wytypować do konkursu jedną, spośród prowadzonych w danym roku prac dyplomowych.

Termin składania prac upływa 2 lipca 2012 r. o godz. 14.00. Będą one przyjmowane w Biurze TUP w dni powszednie, w godz. 10.00-14.00. Prace można również przesłać pocztą, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, nie późniejsza jednak niż 25 czerwca br.

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela sekretarz konkursu Justyna Mirecka pod adresem: konkurs@tup.org.pl oraz numerem telefonu: 693 868 389.

Informacje pochodzą ze strony www.tup.org.pl

Kontakt

Towarzystwo Urbanistów Polskich
ul. Lwowska 5/100
Warszawa 00-660

konkurs@tup.org.pl
www.tup.org.pl