Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci30
 • absolwenci28
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe16
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka”

organizator:

Studium Prawa Europejskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.10.2016

Konkurs „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka”

Studium Prawa Europejskiego w Warszawie zaprasza do udziału w VI edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół pod nazwą „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

Zadania konkursu:
– Przeprowadzenie przez znawcę tematu, krótkiej prelekcji na temat pozytywnych oddziaływań sztuki na rozwój osobowości młodego człowieka.
– Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o teatrze.
– Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o wybranym aktorze/aktorach.
– Przygotowanie przedstawienia teatralnego na podstawie książki, bajki, opowiadania… (do wyboru).
– Przygotowanie plakatu promującego szkolne przedstawienie teatralne.
– Przygotowanie recenzji wybranej sztuki teatralnej.
– Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, kabaretowe i inne dowolne formy estradowe.
– Zorganizowanie konkursu recytatorskiego.
– Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego koła teatralnego”, który w okresie od 29 listopada 2016 r. do 28 lutego 2016 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację opracowują wspólnie opiekunowie szkolnych kół teatralnych, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i uczniowie. Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 28 października 2016 r.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: teatrszkolny.pl.

Informacje pochodzą ze strony: teatrszkolny.pl

Kontakt

Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222
02-326 Warszawa

sekretariat@teatrszkolny.pl
przedszkole-talentow.pl