Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Tax’n’You

organizator:

KPMG Tax M.Michna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.03.2011

Konkurs Tax’n’You

Kto może wziąć udział w konkursie

Konkurs skierowany jest do studentów III roku studiów licencjackich, III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, I i II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych tematyką prawa podatkowego. Liczy się w nim praktyczna wiedza na temat zagadnień podatkowych, znajomość poszczególnych branż, wiedza na temat wydarzeń gospodarczych w Polsce i na świecie oraz umiejętność pracy w zespole. Konkurs daje uczestnikom niepowtarzalną szansę skonfrontowania wiedzy akademickiej o prawie podatkowym z wymaganiami, jakie obecnie stawia rynek przed nowoczesnym doradcą podatkowym.
Do góry

Przebieg konkursu
Konkurs podzielony jest na 3 etapy:

I etap (do 10 marca 2011) – osoby, które prześlą formularz aplikacyjny na adres taxandyou@kpmg.pl otrzymają drogą elektroniczną ankietę konkursową, na którą składa się 1 pytanie na temat znajomości wybranego sektora gospodarki oraz 1 pytanie dotyczące związanych z nim zagadnień podatkowych. Odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania nie powinny przekraczać 4000 znaków wraz ze spacjami. Czas na wykonanie zadania wynosi 7 dni.

II etap (do 30 marca 2011) – ocena nadesłanych ankiet konkursowych przez kapitułę konkursu;

III etap – finał (15 kwietnia 2011) – zwycięzcy wezmą udział w Wielkim Finale w hotelu Hilton w Warszawie.

Do finału zostaną zakwalifikowane osoby, których rozwiązania zadania konkursowego będą najlepsze pod kątem merytorycznym.
W finale czteroosobowe grupy będą opracowywać rozwiązanie dla konkretnego studium przypadku, a następnie przedstawią je w formie prezentacji. Na ostateczną ocenę wszystkich finalistów będzie składać się nie tylko wiedza merytoryczna, ale również umiejętności pracy w zespole, komunikacji, prezentacji oraz przekonywania.
Do góry

Nagrody

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Ponadto wszyscy finaliści konkursu otrzymają płatne praktyki w jednym z biur KPMG w Polsce (Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław). Najlepsi po zakończeniu praktyk mają szansę na ofertę pracy!

Informacja pochodzi ze strony: www.taxandyou.pl/konkurs.html

Kontakt

KPMG Tax M.Michna
ul. Chłodna 51
Warszawa

taxandyou@kpmg.pl
www.taxandyou.pl/konkurs.html