Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Szkice architektoniczne – konkurs dla studentów architektury

organizator:

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.12.2016
wartość nagrody: 6000 zł

Szkice architektoniczne – konkurs dla studentów architektury

Celem Konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych, posługujących się techniką tradycyjną. Szkice architektoniczne mają dotyczyć tematu „Orgia barw w przestrzeni”.

Zgłoszenie polega na złożeniu pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszenia w siedzibie Organizatora, mieszczącej się przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań albo jej przesłaniu na adres korespondencyjny: Międzynarodowe Targi Poznańskie z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań. Prace należy składać w okresie : od 22 września 2016 roku, 9.00, do 20 grudnia 2016 roku, godz. 16.00.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9 lutego 2017 r., podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA (7-10.02.2017r.) w Poznaniu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizator i Partner oczekują od uczestników konkursu spontanicznego, intuicyjnego zapisu ich własnych emocji, w formie artystycznej wypowiedzi wysmakowanej formalnie, precyzyjnej, wystudiowanej, wykorzystującej cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w formie rysunku odręcznego prezentującego wpływ wybranych materiałów na jakość, wygląd i charakter architektury, z wykorzystaniem pełnej gamy dostępnych kolorów. Obowiązujący format pracy – arkusz A2.

Praca konkursowa:

 • musi być przedstawiona w oryginale;
 • musi zawierać treści bezpośrednio związane z tematem konkursu;
 • nie może zawierać treści wulgarnych oraz niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 • powinna stanowić przejaw autorskiej twórczości Uczestnika;
 • nie może zawierać treści reklamowych, znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń dotyczących jakichkolwiek podmiotów;
 • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych.

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będące studentami uczelni kształcących na kierunkach architektonicznych, nadających tytuły inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta.Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

Wraz z pracą konkursową Osoba zgłaszająca się powinna przesłać formularz zgłoszenia z następującymi danymi osobowymi : imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zamieszkania, a także nazwa uczelni, której jest studentem i nazwą kierunku studiów.

O wpłynięciu pracy konkursowej Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową w ciągu 14 dni od zgłoszenia pracy na podany przez Uczestnika adres e-mail.

Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o: walory wizualne i estetyczne oraz nowatorstwo i wrażliwość wykonanej pracy konkursowej, będącej artystyczną wypowiedzią wysmakowaną formalnie, precyzyjną, wystudiowaną, wykorzystującą cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu.

Nagrody w konkursie:

 • za zajęcie 1 miejsca – 6000 złotych;
 • za zajęcie 2 miejsca – 4000 złotych;
 • za zajęcie 3 miejsca – 2000 złotych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.szkicearchitektoniczne.pl

Kontakt

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60 – 734 Poznań
tel. 61 869 26 87
pastwa@mtp.pl

Dokumenty

do pobrania