Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs Szefa ABW na pracę naukową z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego

organizator:

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2017

Konkurs Szefa ABW na pracę naukową z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród studentów i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Tematy konkursu:

 • Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
 • Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
 • Służby specjalne – historia, teraźniejszość.
 • Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania.

Nagrody w konkursie:

Miejsce I – nagroda finansowa w wysokości 3000 zł oraz publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,

Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości 2500 zł oraz publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,

Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 2000 zł oraz publikacja fragmentów pracy
w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,

Wyróżnienie – nagroda rzeczowa oraz publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Warunki:

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2007–2017 oraz pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2016/2017 lub roku ubiegłym.

Organizator informuje, że prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach:

 • kategoria I – prace doktorskie,
 • kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.

Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Wymagane dokumenty jakie należy załączyć:

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania).
 • Opinia promotora lub/i recenzenta.
 • Pisemna zgoda autora opinii/recenzji na jej wykorzystanie do celów konkursu.

Adres na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami:

Gabinet Szefa ABW
00-993, Warszawa
ul. Rakowiecka 2a

z dopiskiem na kopercie „KONKURS”

Adres e-mail na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników: redakcja.pbw@abw.gov.pl

Terminy:

Prace należy przesłać do dnia 30 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Prace oceniać będzie Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu
w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl, w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci otrzymają telefoniczne oraz drogą elektroniczną zawiadomienie o wynikach konkursu.

W formularzu zgłoszeniowym uczestnik akceptuje warunki konkursu oraz wyraża zgodę na:

 1. upowszechnienie treści zawartych w ich pracy dla celów promocji tematyki bezpieczeństwa państwa oraz dla celów służbowych ABW,
 2. gromadzenie i przetwarzanie podanych danych osobowych i ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Informacje pochodzą ze strony www.abw.gov.pl

Kontakt

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa

redakcja.pbw@abw.gov.pl
www.abw.gov.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia