Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Szefa ABW na pracę dotyczącą bezpieczeństwa państwa

organizator:

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2018

Konkurs Szefa ABW na pracę dotyczącą bezpieczeństwa państwa

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród studentów i kadry akademickiej, zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Tematy konkursu:

1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.

2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.

3. Służby specjalne – historia, teraźniejszość.

4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Nagrody w konkursie:

 • Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 6000 zł oraz publikacja fragmentów pracy
  w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
 • Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości 5000 zł oraz publikacja fragmentów pracy
  w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
 • Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 4000 zł oraz publikacja fragmentów pracy
  w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
 • Wyróżnienie – nagroda rzeczowa oraz publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Warunki:

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2015−2018 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2017/2018 lub roku ubiegłym (2016/2017).

Organizator informuje, że prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach:

 • kategoria I – prace doktorskie,
 • kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.

Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Dokumenty, które należy załączyć:

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania).

2. Opinia promotora lub/i recenzenta.

3. Pisemna zgoda autora opinii/recenzji na jej wykorzystanie do celów konkursu.

Adres, na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami:

Gabinet Szefa ABW

ul. Rakowiecka 2a

00-993 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „KONKURS”

Adres e-mail, na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników:

redakcja.pbw@abw.gov.pl

Terminy:

Prace należy przesłać do 30 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

W formularzu zgłoszeniowym uczestnik akceptuje warunki konkursu oraz wyraża zgodę na:
1). upowszechnienie treści zawartych w ich pracy do promowania tematyki bezpieczeństwa państwa oraz dla celów służbowych ABW,
2). gromadzenie i przetwarzanie podanych danych osobowych i ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

Informacje pochodzą ze strony www.abw.gov.pl

Kontakt

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa

redakcja.pbw@abw.gov.pl
www.abw.gov.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia