Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • sportowe1
 • artystyczne25
 • naukowe29
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie56
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma14
 • instytucja rządowa9
 • samorząd23
 • inny8
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

organizator:

Gabinet Szefa ABW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2022
termin rozstrzygnięcia: 28.02.2023

Konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych.

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim oraz edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

Tematy konkursu

1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Nagrody w konkursie

Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł.
Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości 8000 zł.
Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 6000 zł.
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.

Wybrane prace zostaną opublikowane we fragmentach na łamach czasopism „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” oraz „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”. Za opublikowane teksty autorzy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Warunki

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2020−2022 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2021/2022 lub w roku poprzednim (2020/2021).

Organizator informuje, że prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach.
Kategoria I – prace doktorskie.
Kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.

Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania).
2. Opinia promotora lub (i) recenzenta.
3. Pisemna zgoda autora opinii (lub recenzji) na jej wykorzystanie do celów konkursu.

Adres, na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS”
Gabinet Szefa ABW
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa

Adres e-mail, na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników: konkurs@abw.gov.pl

Terminy

Prace należy przesłać do 31 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 28 lutego 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Informacje o konkursie  pochodzą ze strony: abw.gov.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Gabinet Szefa ABW
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa

konkurs@abw.gov.pl
abw.gov.pl