Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci49
 • absolwenci45
 • doktoranci9
 • naukowcy6
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie20
 • artystyczne34
 • naukowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe11
 • ogólnopolskie49
 • podlaskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd26
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs „Szare Komórki 2021″ na pracę badawczą

organizator:

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2021
wartość nagrody: 1500 zł

Konkurs „Szare Komórki 2021″ na pracę badawczą

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej ogłosiło konkurs „Szare Komórki 2021” na najlepszą studencką pracę badawczą z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne).

Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze zrealizowane indywidualnie lub zespołowo (maks. 4 osoby) w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń. Konkurs dotyczy prac studentów studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski.

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: kontakt@aspe.edu.pl do dnia 31 marca 2021r.:

 • pracy konkursowej w wersji elektronicznej w formacie doc, docxlub pdf,
 • wypełnionej karty zgłoszeniowej w formacie doc, docx lub pdf,
 • skanu karty zgłoszeniowej podpisanej czytelnie przez wszystkich autorów pracy oraz opiekuna.

W obecnej edycji konkursu przewidziano nagrody dla 3 miejsc o wartości kolejno: 1500 zł, 1000 zł, 500 zł.

Laureaci konkursu zostaną także zaproszeni na kolejną konferencję Psychologii Ekonomicznej. Podczas konferencji nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

Nagrodzone prace są publikowane w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” (po zredagowaniu ich w formie artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” i uwzględnieniu uwag recenzentów).

Informacje pochodzą ze strony: aspe.edu.pl

Więcej konkursów naukowych można znaleźć w naszej bazie!

Kontakt

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

kontakt@aspe.edu.pl
aspe.edu.pl