Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci47
 • absolwenci47
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • artystyczne25
 • naukowe25
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie48
 • międzynarodowe7
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd17
Wróć do listy

Konkurs „Szare Komórki 2021″ na pracę badawczą

organizator:

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2021
wartość nagrody: 1500 zł

Konkurs „Szare Komórki 2021″ na pracę badawczą

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej ogłosiło konkurs „Szare Komórki 2021” na najlepszą studencką pracę badawczą z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne).

Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze zrealizowane indywidualnie lub zespołowo (maks. 4 osoby) w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń. Konkurs dotyczy prac studentów studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski.

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: kontakt@aspe.edu.pl do dnia 31 marca 2021r.:

 • pracy konkursowej w wersji elektronicznej w formacie doc, docxlub pdf,
 • wypełnionej karty zgłoszeniowej w formacie doc, docx lub pdf,
 • skanu karty zgłoszeniowej podpisanej czytelnie przez wszystkich autorów pracy oraz opiekuna.

W obecnej edycji konkursu przewidziano nagrody dla 3 miejsc o wartości kolejno: 1500 zł, 1000 zł, 500 zł.

Laureaci konkursu zostaną także zaproszeni na kolejną konferencję Psychologii Ekonomicznej. Podczas konferencji nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

Nagrodzone prace są publikowane w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” (po zredagowaniu ich w formie artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” i uwzględnieniu uwag recenzentów).

Informacje pochodzą ze strony: aspe.edu.pl

Więcej konkursów naukowych można znaleźć w naszej bazie!

Kontakt

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

kontakt@aspe.edu.pl
aspe.edu.pl