Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Szare Komórki 2018 na pracę z zakresu psychologii ekonomicznej

organizator:

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2018
wartość nagrody: 1500 zł

Konkurs Szare Komórki 2018 na pracę z zakresu psychologii ekonomicznej

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej ASPE ogłosiło konkurs „SZARE KOMÓRKI 2018” na najlepszą studencką pracę badawczą z zakresu psychologii ekonomicznej. 

Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac badawczych z zakresu psychologii ekonomicznej oraz popularyzacja tej tematyki. Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej zrealizowane w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń.

Wymogi formalne: warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: agasiorowska@swps.edu.pl do dnia 28 lutego 2018r.:
• pracy konkursowej w formie artykułu przygotowanej zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna (dostępnymi na stronie https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/) w wersji elektronicznej w formacie doc, docx lub pdf,
• wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik) w formacie doc, docx lub pdf,
• skanu karty zgłoszeniowej podpisanej czytelnie przez wszystkich autorów pracy oraz opiekuna

Prace konkursowe oceniane będą przez członków kapituły konkursu w składzie:
Prezes ASPE, dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Gąsiorowska (Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
dr Anna Hełka (Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
dr Anna Macko (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr Elżbieta Kubińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab., prof. UG Małgorzata Niesiobędzka (Uniwersytet Gdański)
dr Jakub Traczyk (Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)

W obecnej edycji konkursu przewidziano następujące nagrody:
1. Nagroda główna dla autorów zwycięskiej pracy: 1500 zł
2. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 2-gie miejsce: 1000 zł
3. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 3-cie miejsce: 500 zł

Laureaci konkursu otrzymają ponadto roczną prenumeratę czasopisma Decyzje oraz zostaną zaproszeni na XII Konferencję „Psychologia Ekonomiczna 2018”. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna (po uwzględnieniu uwag recenzentów).

Regulamin konkursu Szare Komórki 2018 i szczegółowe wytyczne dla Autorów prac konkursowych dostępne są na stronie www.aspe.info.pl oraz w załącznikach poniżej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trakcie XII Konferencji Psychologia Ekonomiczna (Konstancin-Jeziorna, 16-18 maja 2018r.)

Informacje pochodzą ze strony: www.aspe.info.pl

Kontakt

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)
ul. Jagiellońska 57/59
Warszawa

agasiorowska@swps.edu.pl
www.aspe.info.pl

Dokumenty

do pobrania