Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs SITPChem na pracę z obszaru chemii

organizator:

Zarząd Główny STIPChem

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2017

Konkurs SITPChem na pracę z obszaru chemii

Trwa kolejna ogólnopolska edycja Konkursu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni.

Celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca, pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność. Organizatorzy konkursu preferują prace dotyczące chemii stosowanej.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Konkurs jest dwuetapowy – pierwszy etap na odbywa się na poziomie oddziałów SITPChem, a drugi – na poziomie ogólnopolskim.
Warunki udziału w konkursie:

 • Na poziomie regionalnym

Do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe studentów kończących studia w danym roku akademickim
1) Każda uczelnia może zgłosić maksymalnie dwie prace z różnych wydziałów chemicznych wraz z merytoryczną oceną prac przez uczelnię.
2) Termin składania/zgłaszania wraz z kopią pracy dyplomowej w biurze Zarządu Oddziału SITPChem – do końca grudnia.

Oceny prac dyplomowych w pierwszym etapie dokonują komisje konkursowe składające się z przedstawicieli SITPChem i uczelni. Komisji przewodniczy Prezes Zarządu Oddziału lub jego pełnomocnik i kwalifikuje prace do etapu drugiego na poziomie ogólnopolskim i przekazuje je do Zarządu Głównego SITPChem w terminie do końca stycznia roku następnego.

 • Na poziomie Ogólnopolskim:

Prace dyplomowe wytypowane w Oddziałach SITPChem do Konkursu na poziomie ogólnopolskim są przesyłane do ZG SITPChem – do końca stycznia.

Dla dokonania oceny prac dyplomowych w drugim etapie – ogólnopolskim – Prezydium Zarządu Głównego SITPChem powołuje komisję konkursową i jej przewodniczącego. W skład komisji konkursowej wchodzą specjaliści reprezentujący różne dyscypliny nauk chemicznych. Komisja konkursowa przekazuje do Prezydium Zarządu Głównego SITPChem wyniki konkursu.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.sitpchem.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
ul. Tadeusza Czackiego 3/5 (budynek NOT, p. 300)
00-043 Warszawa
tel. 22 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl
www.sitpchem.org.pl

Dokumenty

do pobrania