Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe51
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie79
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa17
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Serwis www bez barier

organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Rodzaj:
naukowe, inne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2017

Konkurs Serwis www bez barier

„Serwis www bez barier” to konkurs odbywający się już po raz trzeci i realizowany jest w ramach Projektu „Warszawa bez barier”. W konkursie nagrodzone zostaną serwisy internetowe zbudowane według standardu WCAG 2.0 (Web Content Acessibility Guidelines 2.0), ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 10 października 2017 roku za pośrednictwem formularza zamieszczonego poniżej. Przed wysłaniem zgłoszenia Organizatorzy proszą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dostępnej tutaj.

Celem konkursu jest promowanie serwisów internetowych tworzonych według standardu WCAG 2.0 (Web Content Acessibility Guidelines 2.0), ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością, prowadzące do:
a) zmniejszenia skali wykluczenia cyfrowego i technologicznego,
b) wskazania korzyści z wykorzystywania nowych technologii,
c) aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością,
d) podniesienia jakości funkcjonowania społecznego w sferze cyfrowej
osób z niepełnosprawnością,
e) zwiększenia poziomu wiedzy na temat niepełnosprawności i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością,
f) podniesienia świadomości na temat praktycznych problemów i potrzeb
osób z niepełnosprawnością,
g) zwiększenia zaangażowania w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i/lub z osobami z niepełnosprawnością.

Podmiotami nagradzanymi są osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Nagrody zostaną wręczone w formie pamiątkowych statuetek i dyplomów oraz nagrody rzeczowej. Nagrodę otrzymuje właściciel serwisu.  Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród pamiątkowych (statuetek i dyplomów) nastąpi 18 listopada 2017 r. podczas Wielkiej Gali Integracji. Termin wręczenia nagród rzeczowych i finansowych zostanie ustalony w porozumieniu ze wszystkimi laureatami.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane do konkursu przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej lub przez Jury Konkursu. Każda osoba/podmiot może nadesłać więcej niż jedno zgłoszenie.  Prace konkursowe powinny zawierać skan (zdjęcie) zgody właściciela zgłaszanego serwisu na udział w Konkursie.  Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.integracja.org. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej jest niezbędnym elementem zgłoszenia. Prace konkursowe należy przygotować jako prezentację w formacie PDF o wielkości nieprzekraczającej 10 mb. Prezentacja nie może zawierać więcej niż 5 slajdów. Prace niespełniające warunków formalnych lub nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2017 r. o godz. 23:59 (decyduje data dostarczenia).

Oceny wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu dokona specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Urzędu m.st. Warszawy oraz Partnerów. Przewodniczący i Członkowie Jury pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. Jury powołuje sprawozdawcę – specjalistę ds. dostępności cyfrowej, który weryfikuje nadesłane prace pod kątem merytorycznym oraz przedstawia Jury sprawozdanie ze wstępną oceną. Jury określa wzór sprawozdania. Jury podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jego składu zwykłą większością głosów lub obiegiem. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

W ramach Konkursu wyłoniony zostanie jeden laureat dla najwyżej ocenionego serwisu internetowego.  Jury ma możliwość wyłonienia więcej niż jednego laureata w przypadku niewyłonienia laureata w pozostałych dwóch konkursach organizowanych w ramach projektu „Warszawa bez barier”.  Jury może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w konkursie. Nadesłane prace nie będą zwracane. Osoby zainteresowane odzyskaniem prac zgłoszonych do konkursu powinny po rozstrzygnięciu Konkursu do końca listopada 2017 r. skontaktować się z organizatorem. Nagrodzeni zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 15 listopada 2017 r. Serwisy nienagrodzone w poprzednich edycjach mogą być zgłaszane w edycjach kolejnych, w tej samej lub zmienionej formie zgłoszenia. Nadesłanie prac oznacza zaakceptowanie przez uczestnika warunków regulaminu konkursu. Wydanie nagród rzeczowych nastąpi w terminie miesiąca od daty ogłoszenia wyników i po dopełnieniu przez autorów nagrodzonych prac formalności związanych z odbiorem nagród. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: e-mail: szymon.bubilek@integracja.org; tel: 570 066 406.
Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.integracja.org.

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Andersa 13
00-159 Warszawa
tel. 22 530 65 70
integracja@integracja.org
www.integracja.org

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin