Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs Science fiction po polsku 2

organizator:

Wydawnictwo Paperback

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.06.2013

Konkurs Science fiction po polsku 2

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Paperback. Konkurs rozpoczyna się 16 stycznia 2013 r. i trwać będzie do 16 czerwca 2013 r. Tematyka prac dotyczy szeroko pojętej fantastyki naukowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Opowiadania konkursowe należy przesłać w postaci elektronicznej na adres mailowy debiuty@poczta.fm w formacie *rtf lub *doc z dopiskiem „Antologia konkurs”.
2. Opowiadania nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi.
3. Objętość opowiadania nie powinna przekraczać 50 tys. znaków.
4. Autor wysyłając opowiadanie oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do nadsyłanego utworu.
5. Uczestnik konkursu powinien wraz z nadesłanym opowiadaniem przesłać w mailu swoje dane: imię i nazwisko, adres oraz telefon. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie utworu do konkursu lub utratę prawa do nagrody (publikacji w antologii).
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora, spośród nadesłanych opowiadań wyłoni laureatów konkursu.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.paperback.com.pl informacji o rozstrzygnięciu konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych opowiadań oraz imiona i nazwiska zwycięzców.
3. Ilość nagród (publikacji w antologii) będzie ustalona przez organizatora i podana do wiadomości po 16 czerwca 2013.

Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.paperback.com.pl

Informacje pochodzą ze strony www.paperback.com.pl

Kontakt

Wydawnictwo Paperbackdebiuty@poczta.fm
www.paperback.com.pl