Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Satyryczny Manufaktura Satyry

organizator:

Centrum Kultury w Żyrardowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.06.2018

Konkurs Satyryczny Manufaktura Satyry

Organizatorem i realizatorem IX edycji konkursu jest Centrum Kultury w Żyrardowie. Patronat honorowy sprawuje Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do artystów profesjonalnie uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny, oraz do studentów wyższych uczelni plastycznych.
Temat konkursu:

NIEPODLEGŁOŚĆ

W 100. LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Czym dla współczesnych Polaków jest niepodległość?
Czym jest patriotyzm?
Minione stulecie widziane przez pryzmat nie tylko najważniejszych wydarzeń historycznych i losów bohaterów narodowych, ale również poprzez życie zwykłych ludzi.
Ojcowie naszej niepodległości – nie tylko Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski.
Żyrardów w niepodległej Polsce. Żyrardów jako mała ojczyzna.
Józef Piłsudski – Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa.
Miejsce Polski we współczesnym świecie.
Jak Polskę i Żyrardów postrzegają cudzoziemcy.

Organizatorzy oczekują prac nawiązujących do tematu konkursu. Zachęcają do odwiedzenia strony internetowej Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl oraz strony internetowej Muzeum Mazowsza Zachodniego www.muzeumzyrardow.pl

Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się collage i technikę komputerową. Wydruki prac wykonanych techniką komputerową muszą być odręcznie sygnowane. W przypadku prac wykonanych technikami komputerowymi prosimy o przesłanie na płycie CD ich zapisu elektronicznego (300 dpi, JPG,). Wyklucza się przesyłanie prac drogą elektroniczną oraz kserokopii prac oryginalnych. Preferowany format: A3 (297 – 420 mm). W miarę możliwości Organizatorzy proszą o dołączenie do prac płytę CD ze skanem prac(y).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac. Wyklucza się prace nagradzane w innych konkursach.

Prace konkursowe z dopiskiem „Manufaktura Satyry” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II Nr 3, 96-300 Żyrardów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie przesyłki. Każdą z prac należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem, telefonem i mailem. Należy również podać tytuł pracy. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia.

TERMINARZ
Termin nadsyłania prac – 21 czerwca (poniedziałek) 2018 roku.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie Centrum Kultury w Żyrardowie (www.ckzyrardow.pl), Miasta Żyrardowa (www.zyrardow.pl) oraz partnerów konkursu.

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 29 września 2018 roku, o godz. 17.00, w Galerii ,,Resursa” w Żyrardowie. Wystawa zostanie wzbogacona o prace artystów zaproszonych przez organizatorów (poza konkursem), zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W latach ubiegłych byli to artyści z Ukrainy, Czech, Kanady, Węgier, Francji, Luksemburga, Niemiec, Włoch, Rosji, Litwy, Turcji, Rumunii i Niemiec.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wernisażu, jeśli ze względów ogólno – organizacyjnych będzie taka konieczność.

NAGRODY
1. Jury dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową i przyzna następujące nagrody:
• I nagroda – 3.000 PLN
• II nagroda – 2.000 PLN
• III nagroda – 1.000 PLN
• Wyróżnienia (3) – 600 PLN
• Nagroda Prezydenta Miasta Żyrardowa,
• Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie,
• Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury,
• Wyróżnienia Honorowe

Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

PRZYWILEJE UCZESTNIKÓW
Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymują bezpłatny katalog. Laureaci zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom zakwaterowanie na 1 noc. Nie będą zwracane koszty podróży.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne reprodukowanie prac do celów reklamowych w/w imprezy oraz Centrum Kultury w Żyrardowie i Urzędu Miasta Żyrardowa za pośrednictwem wszelkich mediów dowolną ilość razy w dowolnym czasie. Prace lub ich kopie mogą być prezentowane po zakończeniu wystawy na innych wystawach lub imprezach.
Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.
Organizatorzy dokonają wyboru prac, które znajda się w katalogu i na wystawie.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.zyrardow.pl

Kontakt

Centrum Kultury w Żyrardowie
Plac Jana Pawła II Nr 3
96-300 Żyrardów


www.zyrardow.pl

Dokumenty

do pobrania