Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci48
 • absolwenci47
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne25
 • naukowe23
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie48
 • międzynarodowe6
 • małopolskie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa10
 • samorząd18
Wróć do listy

Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowej w Białymstoku

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2019
wartość nagrody: 8000 zł

Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowej w Białymstoku

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem jest wykonanie modelu rzeźby figuralnej na postumencie do fontanny znajdującej się w salonie parterów Ogrodu Branickich w Białymstoku.

Projektowana rzeźba powinna być formalnie wpisana w istniejący zespół 16 kamiennych puttów, stojących w parterach bukszpanowych salonu ogrodowego oraz stylistycznie korespondować z dekoracją rzeźbiarską białostockiej rezydencji, a także twórczo nawiązywać do indywidualnej formuły stylowej rzeźbiarza Jana Chryzostoma Redlera (XVIII w.). Rzeźba powinna przedstawiać żeńskie putto, będące alegorią Wiosny, z atrybutami Flory – mitologicznego bóstwa patronującego tej porze roku. Siedząca lub półleżąca postać powinna być umieszczona na kamiennym kopcu z elementami rudy darniowej.

Prace konkursowe wraz z kartą identyfikacyjną należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 8, pok. 203.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej ma kierunkach: rzeźby, sztuk plastycznych lub konserwacji i restauracji dzieł sztuki, osoby prawne (pracownie artystyczne i firmy zajmujące się projektowaniem obiektów małej architektury) lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, dysponujące ww. osobami lub podmioty występujące wspólnie.

Regulamin konkursu oraz materiał ikonograficzny dostępne są na www.bip.bialystok.pl.

Nagrody

 • I nagroda: 8 000 PLN
 • II nagroda: 5 000 PLN
 • III nagroda: 2 000 PLN
 • Wyróżnienie: 1 000 PLN

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Jolanta Koller-Szumska – tel. 85 869 6366; e-mail: jszumska@um.bialystok.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.bialystok.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

jszumska@um.bialystok.pl
www.bip.bialystok.pl