Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Regionalnego Koordynatora Programu "Projektor – wolontariat studencki"

organizator:

Fundacja Rozwoju Wolontariatu

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.10.2011

Konkurs Regionalnego Koordynatora Programu "Projektor – wolontariat studencki"

Fundacja Rozwoju Wolontariatu zaprasza do udziału w konkursie realizowanym przez Regionalnego Koordynatora Programu „Projektor – wolontariat studencki” w Lublinie. Nagrodami są karnety prezentowe o wartości do 200 zł, które można realizować w sklepach Empik.

Zrealizuj projekt edukacyjny dowolnej tematyki w terminie od 19 września 2011 do 31 października 2011, a weźmiesz udział w konkursie. Szczegóły programu na stronie: www.projektor.org.pl.

Zasady Konkurs
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja w bazie programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” na stronie internetowej http://www.projektor.org.pl/.
2. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i zrealizowanie projektu edukacyjnego według zasad Programu. Zasady można znaleźć pod adresem internetowym http://www.projektor.org.pl/www/studenci/zasady-programu.
3. Zrealizowany przez Zespół projekt edukacyjny, musi być szczegółowo opisany w bazie Programu.
4. Zgłoszony w ramach Konkursu projekt edukacyjny musi zawierać w uwagach projektu, przy jego logowaniu, formułkę „Konkurs RKP Lublin”.
5. W ramach Konkursu każdy Zespół może zgłosić maksymalnie 3 (trzy) projekty.
6. Projektu muszą być zgłoszone jako RKP Grzegorz Adamczuk.
7. Zgłaszając Projekt Zespół oświadcza, że:
jest jedynym autorem projektu edukacyjnego,
projekt nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
autor/autorzy wyraża zgodę na umieszczenie oraz ich udostępnienie użytkownikom strony http://www.projektor.org.pl/.
8. Projekty należy zgłaszać od 19.09.2011r. Do 31.10.2011r. Projekty zgłoszone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa.
2. Członkowie Komisji Konkursowej wyłonieni zostaną do 1.10.2011r. w następujący sposób: trzech członków Komisji Konkursowej wskazanych przez Fundację Rozwoju Wolontariatu.
3. O zwycięstwie decydować będzie Komisja Konkursowa.
4. Zwycięzcą Konkursu zostanie Zespół, który zrealizuje najciekawszy projekt edukacyjny.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o swoim zwycięstwie oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.11.2011.

Nagrody
1. W konkursie przewidziano nagrody dla Zespołów, które zajmą miejsca od I do III,
2. Nagrodami w konkursie dla Zespołów są karnetu prezentowe Empik o wartości do 200 zł.
3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w konkursie, nieodebrania przez nią nagrody Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie Zespołowi, wyłonionemu przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
6. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
7. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
8. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy konkursu, w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

Szczegóły konkursu: http://www.facebook.com/event.php?eid=247610135282379

Informacja zmieszczona przez organizatora.

Kontakt

Fundacja Rozwoju Wolontariatu
3 Maja 18/1
20-078 Lublin
tel. 723 902 229
g.adamczuk@projektor.org.pl
www.projektor.org.pl