Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs PTTK na pracę z zakresu krajoznawstwa

organizator:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 20.11.2016

Konkurs PTTK na pracę z zakresu krajoznawstwa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego zaprasza studentów i absolwentów do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa.
Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace obronione w latach 2015-2016.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest dostarczenie jej wraz z formularzem zgłoszenia (w załączniku). Prace należy zgłaszać w formie papierowej (w formacie A4) z wersją elektroniczną na CD lub DVD (w formacie DOC lub PDF).
Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do 16 października 2016 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa z dopiskiem „Konkurs PTTK na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa”.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z minimum 5 wybitnych krajoznawców i przedstawicieli środowiska akademickiego wskazanych przez organizatora.
Przy ocenie zgłoszonych prac będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna, twórczy i innowacyjny charakter pracy.

Komisja Konkursowa przyzna po jednej nagrodzie głównej wśród prac licencjackich i magisterskich. Komisja, w porozumieniu z organizatorem, może zdecydować również o przyznaniu wyróżnień dla każdego rodzaju prac.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 20 listopada 2016 roku, a informacje o wynikach konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej organizatora (www.pttk.pl).

Informacje pochodzą ze strony: www.kkraj.pttk.pl

Kontakt

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
tel. 22 826 22 51
poczta@pttk.pl
www.kkraj.pttk.pl

Dokumenty

do pobrania