Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs PTTK na pracę z zakresu krajoznawstwa

organizator:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 20.11.2016

Konkurs PTTK na pracę z zakresu krajoznawstwa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego zaprasza studentów i absolwentów do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa.
Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace obronione w latach 2015-2016.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest dostarczenie jej wraz z formularzem zgłoszenia (w załączniku). Prace należy zgłaszać w formie papierowej (w formacie A4) z wersją elektroniczną na CD lub DVD (w formacie DOC lub PDF).
Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do 16 października 2016 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa z dopiskiem „Konkurs PTTK na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa”.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z minimum 5 wybitnych krajoznawców i przedstawicieli środowiska akademickiego wskazanych przez organizatora.
Przy ocenie zgłoszonych prac będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna, twórczy i innowacyjny charakter pracy.

Komisja Konkursowa przyzna po jednej nagrodzie głównej wśród prac licencjackich i magisterskich. Komisja, w porozumieniu z organizatorem, może zdecydować również o przyznaniu wyróżnień dla każdego rodzaju prac.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 20 listopada 2016 roku, a informacje o wynikach konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej organizatora (www.pttk.pl).

Informacje pochodzą ze strony: www.kkraj.pttk.pl

Kontakt

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
tel. 22 826 22 51
poczta@pttk.pl
www.kkraj.pttk.pl

Dokumenty

do pobrania