Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs PTE prof. W. Stysia na pracę z nauk ekonomicznych 2020

organizator:

PTE Oddział we Wrocławiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2020

Konkurs PTE prof. W. Stysia na pracę z nauk ekonomicznych 2020

Trwa Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych oraz na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych, obronioną w 2020 roku. 

Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych oraz za prace licencjackie z dziedziny nauk ekonomicznych, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.

Terminy w postępowaniu konkursowym:

 • do 30 września 2020 r. – zgłaszanie prac;
 • do 15 października 2020 r. – pierwsze posiedzenie Jury;
 • do 15 grudnia 2020 r. – recenzowanie prac;
 • do 15 stycznia 2021 r. – drugie posiedzenie Jury;
 • do 30 stycznia 2021 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości podczas posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.

Zgłoszenia pracy (licencjackiej) do konkursu dokonuje dziekan wydziału lub promotor pracy, przez przesłanie:

 • jednego egzemplarza pracy, stanowiącej przedmiot zgłoszenia w wersji papierowej i jednego egzemplarza pracy na płycie CD ;
 • rekomendacji promotora pracy zawierającej informacje o walorach naukowych i/lub aplikacyjnych pracy magisterskiej/ licencjackiej;
 • metryczki zawierającej dane osobowe autora pracy: imię i nazwisko autora, nr PESEL, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i e-mail;
 • zgody autora na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do celów związanych z obsługą konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 Roku poz.922)[1],

Prace konkursowe wraz z w/w dokumentacją należy złożyć do 15 września 2020 roku w siedzibie PTE Oddziału we Wrocławiu Łaciarska 28, 50-146 Wrocław:
osobiście lub przesyłając pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych podpisem:

„Konkurs im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych” lub „Konkurs im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych”

Organizacja Konkursu:
Skład Jury Konkursu powołuje Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu.
Jury konkursu przyznaje dwie nagrody i jedno wyróżnienie w kategoriach prac magisterskich i prac licencjackich
Jury Konkursu zbiera się dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu ustala, czy zostały spełnione warunki formalne uczestnictwa w Konkursie i wyznacza recenzentów zgłoszonych prac. Na drugim posiedzeniu Jury dokonuje oceny prac na podstawie opinii recenzentów i w glosowaniu tajnym, większością głosów podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody. Decyzja ta jest ostateczna.
Jury może nie przyznać w danym roku nagrody lub zmienić ich ilość
wysokość puli nagród określa co roku Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu.

Kontakt w sprawie Konkursu:
PTE Oddział we Wrocławiu

50-146 Wrocław ul. Łaciarska 28, (wejście od ul. Nożowniczej)

Dr Mikołaj Klimczak: e-mail: mikolaj.klimczak@ue.wroc.pl

Telefon 71 782 11 19 lub 601 341 363

Informacje pochodzą ze strony: www.pte.wroclaw.pl

Konkursy na prace licencjackie i magisterskie regularnie publikujemy na portalu Moje Stypendium! 

Kontakt

PTE Oddział we Wrocławiu
ul. Łaciarska 28
50-146 Wrocław
tel. 71 782 11 19 lub 601 341 363
mikolaj.klimczak@ue.wroc.pl
www.pte.wroclaw.pl