Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie65
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs pt.: "PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR"

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 30.06.2012

Konkurs pt.: "PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR"

Zaproszenie do udziału w konkursie pt.: „PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR”

Samorząd    Województwa   Warmińsko – Mazurskiego    zaprasza   do   udziału  w  konkursie pt.:  „PAMIĄTKA  REGIONU   WARMII I MAZUR” organizowanym  na potrzeby projektu dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z Osi priorytetowej – Przedsiębiorczość.

Celem  konkursu  jest  pozyskanie  pamiątki  regionalnej jednoznacznie  kojarzonej z Warmią i Mazurami,  służącej  promocji  regionu  oraz  stanowiącej  atrakcyjną  pamiątkę turystyczną.

Uczestnikami konkursu mogą być twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach, podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją pamiątek oraz uczniowie, studenci i kadra kierunków artystycznych.

Przedmiotem  konkursu  mogą   być:  rzeźba  i  płaskorzeźba,  malarstwo  na  szkle,  plecionkarstwo,  kowalstwo  artystyczne,   garncarstwo,  wytwory   rękodzieła  artystycznego.

Termin przekazania prac konkursowych do Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-052 Olsztyn, ul. Mariańska 3,   pokój  308  mija  30 czerwca 2012 roku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne brutto w wysokości:

I nagroda   –  5.000,-zł
II nagroda  –  3.000,-zł
III nagroda –  2.000,-zł

Informacje pochodzą ze strony:
www.wrota.warmia.mazury.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn