Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe11
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs pt.: "PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR"

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 30.06.2012

Konkurs pt.: "PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR"

Zaproszenie do udziału w konkursie pt.: „PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR”

Samorząd    Województwa   Warmińsko – Mazurskiego    zaprasza   do   udziału  w  konkursie pt.:  „PAMIĄTKA  REGIONU   WARMII I MAZUR” organizowanym  na potrzeby projektu dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z Osi priorytetowej – Przedsiębiorczość.

Celem  konkursu  jest  pozyskanie  pamiątki  regionalnej jednoznacznie  kojarzonej z Warmią i Mazurami,  służącej  promocji  regionu  oraz  stanowiącej  atrakcyjną  pamiątkę turystyczną.

Uczestnikami konkursu mogą być twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach, podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją pamiątek oraz uczniowie, studenci i kadra kierunków artystycznych.

Przedmiotem  konkursu  mogą   być:  rzeźba  i  płaskorzeźba,  malarstwo  na  szkle,  plecionkarstwo,  kowalstwo  artystyczne,   garncarstwo,  wytwory   rękodzieła  artystycznego.

Termin przekazania prac konkursowych do Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-052 Olsztyn, ul. Mariańska 3,   pokój  308  mija  30 czerwca 2012 roku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne brutto w wysokości:

I nagroda   –  5.000,-zł
II nagroda  –  3.000,-zł
III nagroda –  2.000,-zł

Informacje pochodzą ze strony:
www.wrota.warmia.mazury.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn