Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Przystanek Sukces – biznes w Szczecinie się opłaca!

organizator:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2015

Konkurs Przystanek Sukces – biznes w Szczecinie się opłaca!

W związku z realizacją projektu Przystanek Sukces, współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin w ramach działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie ogłasza konkurs na biznesplan, pt.:
PRZYSTANEK SUKCES

Cel Konkursu:
Głównym celem konkursu Przystanek Sukces – biznes w Szczecinie się opłaca!, jest wybranie najciekawszych pomysłów biznesowych przedstawionych w biznesplanie oraz zapewnienie odpowiednich instrumentów do przekształcenia go w firmę. W ramach konkursu wyłonieni zostaną zwycięzcy oraz wyróżnieni w dwóch kategoriach:
 • Kategoria I: osoby powyżej 18 lat, studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć własną firmą
 • Kategoria II: młodzież do 18 roku życia.
Zadanie:
Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Szczecinie. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną liczbę biznesplanów. Ramowy zakres biznesplanu dostępny jest na stronie internetowej konkursu, jednak nie ma obowiązku przygotowywania biznesplanu zgodnie z tym wzorem. Uczestnik jest zobowiązany do wskazania miejsca (miasta) prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.
Czas trwania konkursu:
Konkurs rozpoczyna się 01 marca 2015 roku i zakończy się Galą Finałową we wrześniu 2015 roku.
Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 01 marca 2015 roku i zakończy się Galą Finałową we wrześniu 2015 roku.
Zasięg terytorialny konkursu:
Konkurs obejmuje obszar gminy Miasto Szczecin.
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
 • Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, bądź grupa osób planująca założenie działalności gospodarczej w Szczecinie. W przypadku grupy – formularz zgłoszeniowy składa każdy z członków grupy osobno.
 • W przypadku, gdy osoba chcąca wziąć udział w konkursie jest niepełnoletnia, niezbędne jest wyrażenie zgody na udział w konkursie przez rodziców bądź opiekunów niepełnoletniej osoby. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody – poprzez umieszczenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym – na uczestnictwo w konkursie, akceptację Regulaminu konkursu oraz w razie zainteresowania, na uczestnictwo w doradztwie biznesowym, szkoleniach i Wizytach-Inspiracjach.
 • Z udziału w konkursie wykluczeni są: (1) laureaci wcześniejszych edycji konkursu, (2) osoby, które złożyły biznesplan dla tego samego pomysłu we wcześniejszej edycji konkursu, (3) podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Organizatorami .
 • Aby zgłosić swój udział w konkursie należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: sukces@pfp.com.pl, bądź faksem pod numer 91 312 92 01 do dnia 15 lipca 2015 r.
 • Biznesplany należy nadsyłać do dnia 15 lipca 2015 r. na adres e-mail: sukces@pfp.com.pl, bądź listownie na adres Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji.
Nagrody:
Zwycięzca Konkursu oraz inne wyróżnione osoby, otrzymają szereg nagród w ramach poszczególnych kategorii mających na celu ułatwienie założenia firmy, na podstawie pomysłu opisanego w biznesplanie.
Informacje pochodzą ze strony www.przystaneksukces.pl

Kontakt

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 22
sukces@pfp.com.pl
www.przystaneksukces.pl