Wyszukiwarka konkursów

Organizator -+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma13
 • instytucja rządowa10
 • samorząd22
 • inny6
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie75
 • dolnośląskie0
 • kujawsko-pomorskie0
 • łódzkie1
 • lubelskie0
 • lubuskie0
 • małopolskie1
 • mazowieckie0
 • opolskie0
 • podkarpackie0
 • podlaskie0
 • pomorskie0
 • śląskie0
 • świętokrzyskie0
 • warmińsko-mazurskie0
 • wielkopolskie0
 • zachodniopomorskie0
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • muzyczne0
 • literackie15
 • sportowe0
 • artystyczne33
 • naukowe33
 • inne6
Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci68
 • absolwenci67
 • doktoranci22
 • naukowcy12
 • dla każdego5
 • inni43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs Przestrzenie 2018

organizator:

Grupa Deweloperska START

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2019
wartość nagrody: 1000 zł

Konkurs Przestrzenie 2018

Temat prac konkursowych to „Przestrzeń osobista, prywatna, społeczna”. Konkurs rozpoczyna się 21 listopada 2018 r. i będzie odbywał się zgodnie z poniższym harmonogramem:
a. 21 listopad 2018 r. – ogłoszenie konkursu oraz jego regulaminu
b. 21 listopad 2018 r. – 15 marca 2019 r. – termin składania prac
c. 8 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu; informacja o terminie wernisażu i okresie trwania wystawy pokonkursowej z zastrzeżeniem, że wspomniana wystawa będzie trwała 7-14 dni

W konkursie mogą wziąć udział studenci wyższych uczelni artystycznych uczelni na terenie Polski (studia licencjackie i magisterskie), a także studenci wydziałów i kierunków artystycznych wyższych uczelni na terenie Polski oraz absolwenci tych szkół, którzy uzyskali dyplom w roku 2018 – posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub nadesłać na adres: Grupa Deweloperska START, ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków w terminie od 21 listopada 2018 r. do dnia 15 marca 2019 r. z dopiskiem „PRZESTRZENIE 2018”

W kopercie należy umieścić wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Na kopercie należy umieścić dopisek: PRZESTRZENIE 2018. Prace nadesłane w innym terminie nie zostaną przyjęte. Decyduje data wpływu przesyłki.

Praca konkursowa musi być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty, gdy zgłoszonych zostanie nie mniej niż 10 prac spełniających warunki konkursu. Kandydaci zgłaszają jedną pracę lub cykl, składający się maksymalnie z 3 części w dowolnej technice, będących oryginałami. Na konkurs, mogą być zgłoszone prace, które nie były uprzednio nagradzane i są własnością autorską swojego twórcy.

Konkurs przebiega jednoetapowo. Prace konkursowe oceniane będą przez jury powołane przez Organizatora. W skład jury wchodziło będzie od 3 do 5 osób. Ocenie podlega zgodność z tematem, jakość artystyczna projektu oraz oryginalność.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej www.start.com.pl oraz na portalach społecznościowych Organizatora poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzcy i osób wyróżnionych.

W konkursie przewidziane są 2 kategorie nagród:
a. jedna nagroda główna w wysokości 1000 zł
b. udział najlepszych projektów wybranych przez jury w wystawie pokonkursowej.

Jury może zdecydować o innym rozdziale nagród.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.
Informacje pochodzą ze strony: www.asp.wroc.pl

Kontakt

P.B. START G. Szmolke, M. Szmolke sp. j.
ul. Twardowskiego 65
30-346 Kraków
tel. 12 300 40 00
biuro@start.com.pl
start.com.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin i formularz