Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie XV edycja

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.03.2011

Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie XV edycja

Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą uczestniczyć zespoły studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych magisterskich w dziedzinie ekonomii i zarządzania, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym. Uczelnię/wydział może reprezentować tylko jeden zespół. W skład zespołu może wchodzić minimum 3, maksimum 5 studentów. Koszty pobytu i wyżywienia w czasie konkursu pokrywa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Warunki kwalifikowania zespołów do konkursu
Formularz Zgłoszenia, kompletnie wypełniony, należy nadsyłać mailem lub faxem, a w ślad za tym obowiązkowo pocztą tradycyjną do 4 marca 2011 r. (Decyduje data nadesłania maila, faxu lub stempla pocztowego, jeśli zgłoszenie przesyłane jest tylko pocztą tradycyjną), na adres:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel.: (42) 632 59 91, 631 95 58; fax.: 630 27 81
e-mail: fep@fep.lodz.pl

UWAGA!!!
Do konkursu zakwalifikuje się 20 zespołów wyłonionych w drodze procedury kwalifikacyjnej.
Zasady kwalifikacji zawarte są w załączniku do regulaminu i są jego integralną częścią. Są także dostępne wraz z regulaminem na stronie www.fep.lodz.pl/pfiz.html

Informacje pochodzą ze strony www.fep.lodz.pl

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. (42) 632 59 91
fep@fep.lodz.pl
www.fep.lodz.pl